Julio Cesar påväg bort?Is Julio Cesar moving away?

June 30, 2012 14:31
( )

 

Möjliga lösningen, som dock inte är säkert. Under de närmsta dagarna har Inter planerat att träffa Julio Cesars agent för att verkligen ta ett seriöst snack om hur Cesars framtid kommer se ut. Efter man har rivit Lucios kontrakt så överväger man att göra detsamma med Julio för att minska de höga konstnaderna för Inter.

Men först och främst så kommer man att prata med Julio om vad han vill, ersättaren skulle då vara Samir Handanovic som man har diskuterat lön och kontraktstlängd med men man har ännu inte kommit överens med Udinese om övergångssumman.

 

 

 

Källa: Fcinternews.it

 

The possible solution, but its not for sure. During the next few days Inter has planned to meet the agent of Julio Cesar to really have a serious talk about how Julio Cesars feature is going to look like. After tearing apart Lucios contract they now considering to do the same with Julio to reduce the high costs for Inter.

But first of all they want to speak with Julio to hear what he wants. The replacement would be Samir Handanovic that has discussed salary and contractlength, but Udinese havent agreed about the transfer fee.

 

 

 

Source: Fcinternews.it

 

 

Editorial Staff
By Editorial Staff