Cordoba: “Vi måste tänka på mästerskapet annars skulle vi inte vara Inter”Cordoba: “We need to focus on the championship or we would not be Inter”

October 31, 2012 01:18
( )

Trots att han gått från att vara spelare till lagledare har han inte tappat sin förmåga att mana på laget. I en videointervju släppt av Perform Group berättar han vilken mentalitet som måste råda i laget:

“Vi måste tänka på mästerskapet annars skulle vi inte vara Inter, och vi skulle kämpa för att hålla oss kvar eller för en plats i Europa League. Vi vill istället vinna mästerskapet. Det är vår plikt.”

Om Stramaccioni:

“Det är en person som känner av lagets puls till 360 grader. Det är en person som är väl medveten om att man måste förbättra såväl den tekniska som psykologiska och mentala biten för att förbättra laget.”

Cordoba pratar sedan om den 39-årige Javier Zanetti som fortsätter att springa på fotbollsplanerna:

“Jag tror att vi kommer behöva studera honom i framtiden, men inte som person för från det perspektivet har jag lärt känna honom och vet att det är en fantastisk person. Men vi måste studera honom som idrottsman för fysiskt sett är han komplett och det är han även när han spelar.”

Den nya lagledaren pratar även om Coutinhos utveckling:

“De egenskaper han har gör honom till en unik spelare, med framtidsutsikter, som kommer att göra skillnad. Men det är en utvecklingsprocess och han är fortfarande väldigt ung och vi vill inte att han ska ta allt ansvar nu.”

Samtidigt har Inter upptäckt Juan Jesus till försvaret:

“Han har fortfarande mycket att lära sig men han har visat att han är en Interspelare och vill skriva historia med det här laget.”

Källa: fcinternews.it

Even though he moved from being a player to team manager, he has not lost his ability to conjure the team. In a video interview released by Perform Group, he explains the mentality that must prevail within the team:

“We need to focus on the championship or we would not be Inter, and we would fight to avoid relegation or for a place in the Europa League. Instead we want to win the championship. It is our duty.”

On Stramaccioni:

“It’s a person who knows the pulse of the team to 360 degrees. It is a person who is well aware of the need to improve both the technical as well as the psychological and mental aspects to improve the team.”

Cordoba then talks about the 39-year-old Javier Zanetti who continues to run on the pitches:

“I think we will have to study him in the future, but not as a person because from that perspective I have come to know him and know that it is an amazing person. But we have to study him as an athlete because physically he is complete and is so even when he plays.”

The new team manager also talks about Coutinhos development:

“The qualities he has makes him a unique player, with prospects, that will make a difference. But it is a process of development and he is still very young and we do not want him to take on all responsibility now.”

Meanwhile, Inter discovered Juan Jesus for the defense:

“He still has a lot to learn but he has shown that he is an Inter player and wants to make history with this team.”

Source: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson