Zanetti: “Mitt professionella öde är redan bestämt och det kommer att vara med Inter”Zanetti: “My professional destiny is already decided and it will be with Inter”

December 29, 2012 21:38
( )

Att återvända till Argentina är ingenting Javier Zanetti ser i sin framtid, hans liv är i Italien och framför allt i Inter. I en intervju som fcinternews.it tagit del av berättar han om sin framtid som, när han beslutar sig för avsluta sin karriär som professionell fotbollsspelare, alltjämt kommer att vara med Inter: “Jag har tillbringat halva mitt liv i Italien och känslan av att tillhöra Inter är någonting som nu finns inom mig. Att återvända till Argentina? Jag återvänder hela tiden till Argentina, men för semesterfirande eller frågor rörande Fondacion Pupi, för nu har jag mitt liv i Italien. Jag vet att när jag slutar kommer jag att fortsätta att arbeta för Inter som direktör, allt är i princip klart. Jag återvänder ofta till Argentina, men mitt liv är i Italien.” 

Zanetti förnekar inte att det finns säkerhetsskäl till grund för hans beslut: “Ja. Det är inte så att det inte händer något i Italien, men konfrontationer uppstår inte. Jag är inte opåverkad av vad som händer i Argentina, jag lever alltid mitt bland mitt folk, med stiftelsen och jag kan inte tillåta mig att vända mig om. Min familj stödjer mig helt och fullt i detta. Mina barn har vuxit upp här, Inter har gett mig allt både professionellt och personligt sett. Jag kommer ofta att återvända till mitt land, men min framtid kommer att vara i Italien, min fru och jag har tillbringat ett liv här och . Jag har hela tiden trivts bra under dessa år och jag vill fortsätta så.”

I Talleres kommer det idag att spelas en match som kallas Partido de Los Estrellas, en välgörenhetsmatch som kommer att innehålla några av de största talangerna som kommit fram genom den argentinska klubbens ungdomsled: “Att gå tillbaka till Talleres är för mig som att återgå till mina rötter. Det är en klubb som har gett mig så mycket, det är där jag växte upp och det är där jag träffade min fru. Nu måste klubben få hjälp och vi måste vara där, vem som helst kan göra det hemifrån, men fansen här har en möjlighet att återse det lag där jag och German (Denis, en annan sponsor av evenemanget red.) spelade som barn. I Argentina är det en svår situation och fotbollsklubbarna är inget undantag, trots att jag bor i Italien vet jag hur situationen är. Vi måste agera.”

Källa: fcinternews.it 

Returning to Argentina is nothing Javier Zanetti sees in his future, his life is in Italy and especially with Inter. In an interview that fcinternews.it has translated, he talks about his future that, when he decides to end his career as a professional footballer, still will be with Inter: “I’ve spent half my life in Italy and the sense of belonging with Inter is something that now exists within me. Returning to Argentina? I return constantly to Argentina, but for holidays or issues regarding Fondacion Pupi, because now I have my life in Italy. I know that when I finish, I will continue working for Inter as director, everything is basically decided. I return constantly to Argentina, but my life is in Italy.”

Zanetti does not deny that there are security reasons as the basis for his decision: “Yes., It’s not that nothing happens in Italy, but confrontation does not occur. I’m not unaffected by what happens in Argentina, I always live in the midst of my people, with the foundation and I can not allow myself to turn around. My family supports me totally and fully in this. My children have grown up here, Inter have given me everything both professionally and personally speaking. I will always return to my country, but my future will be in Italy, my wife and I have spent a life here and my professional destiny is already decided and it will be with Inter. I have always enjoyed it all these years and I want to continue like this.’

In Talleres a game called Partido de Los Estrellas will be played today, a charity that will feature some of the best talent emerging from the Argentine clubs youth section: “Going back to Talleres for me, is to return to my roots. It is a club that has given me so much, it’s where I grew up and it’s where I met my wife. Now the club must get help and we need to be there, anyone can do it from home, but the fans here have an opportunity to revisit the team where I and German (Denis, another sponsor of the event ed.) played as children. In Argentina, it is a difficult situation and football clubs are no exception, even though I live in Italy, I know what the situation is like. We must act.”

Source: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson