Kuzmanović: “I believe in this team and this coach”Kuzmanović “Jag tror på det här laget och den här tränaren”

January 31, 2013 01:04
( )

z kuzmanovic
It was an acquisition you did not expect, at a price you did not expect. Zdravko Kuzmanović is the new midfielder at Inter. He has been in Serie A with Fiorentina and in the Bundesliga at just 25 years of age. He cost a little more than a million, but his arrival in Milan have the character of an acquisition that could eventually prove to be a real success in the transfer market. Today he arrived in Italy after negotiations that were handled flawlessly by his agent Marko Naletilic. Naletilic mediated with Stuttgart and managed to release the player who had a contract until the end of June. This evening, after undergoing a medical examination at a hospital in Pavia, and after he put his signature on the contract that binds him to Inter, he talked for the first time about his new adventure as an Inter player in an exclusive interview with fcinternews.it: “I have received offers from many teams. But as soon as I heard about Inter, I asked my agent Marko to close the deal immediately. It’s a very strong feeling, it’s a really good team. This is an incredible opportunity in my career and I intend to seize it.”

Have you had time to talk to Stankovic?
“Unfortunately I have not yet had the time to do so. But Deki is a good friend and I am sure he will help me to quickly acclimate to the dressing room.”

Today, Inter made the acquisition of talent Kovacic official. What can you tell us about this young man?
“I do not follow the Croatian league much. As far as I know I can say that he is an excellent player who will help Inter from the start.”

Many reinforcements have arrived during this transferwindow of repairs. In which direction is Inter heading?
“We are a good team. I have followed my new teammates along the way and I think it’s just been bad luck when things went wrong. We are on par with the other big teams. We can chase Juve as long as mathematics allows. I believe in this team and this coach.”

Stramaccioni wanted you. How important is it for a player to immediately enjoy the trainer’s confidence?
“Very much. In fact, I can’t wait to immediately make myself available.”

It was said that Inter needed a midfielder of quality. How would you describe yourself?
“I have good feet, I am physically strong and I run alot. I can be helpful to this midfield immediately, I’m already in shape to play.”

Source: fcinternews.itz kuzmanovic
Det var en värvning man inte förväntade sig, till ett pris man inte förväntade sig. Zdravko Kuzmanovic är den nye mittfältaren i Inter. Han har varit i Serie A med Fiorentina och i Bundesliga vid bara 25 års ålder. Han kostade lite mer än en miljon, men hans ankomst i Milano har karaktären av en värvning som med tiden kan visa sig vara en riktigt framgång på transfermarknaden. Idag har han anlänt till Italien efter förhandlingar som hanterades klanderfritt av hans agent Marko Naletilic. Naletilic medlade med Stuttgart och lyckades frigöra spelaren som hade kontrakt till slutet av juni. I kväll, efter att ha genomgått en läkarundersökning på ett sjukhus i Pavia och efter att han satt sin signatur på kontraktet som binder honom till Inter pratade han för första gången om sitt nya äventyr som en Interspelare i en exklusiv intervju med fcinternews.it: “Jag har fått erbjudanden från många lag. Men så fort jag hörde talas om Inter bad jag genast min agent Marko avsluta affären. Det är en väldigt stark känsla, det handlar om ett riktigt bra lag. Det är en otrolig möjlighet i min karriär och jag tänker utnyttja den på bästa sätt.”

Har du hunnit prata med Stankovic?
“Tyvärr har jag ännu inte haft tid att göra det. Men Deki är en god vän och jag är säker på att han kommer att hjälpa mig att snabbt acklimatisera mig i omklädningsrummet.”

Inter offentliggjorde idag värvningen av talangen Kovacic. Vad kan du berätta om den här unge mannen?
“Jag följer inte den kroatiska ligan speciellt mycket. Såvitt jag vet kan jag säga att det är en utmärkt spelare som kommer att hjälpa Inter redan från början.”

Det har anlänt många förstärkningar under detta fönster för reparationer. Åt vilket håll pekar detta Inter?
“Vi är ett bra lag. Jag har följt mina nya lagkamraters väg och jag tycker att det bara varit otur när det gått fel. Vi är i paritet med de andra stora lagen. Vi kan jaga Juve så länge matematiken tillåter det. Jag tror på det här laget och den här tränaren.”

Stramaccioni ville ha dig. Hur betydelsefullt är det för en spelare att omedelbart åtnjuta tränarens förtroende?
“Väldigt mycket. Faktum är att jag längtar efter att omedelbart göra mig tillgänglig.”

Det sades att Inter behövde en mittfältare av kvalitet. Hur skulle du beskriva dig själv?
“Jag har bra fötter, är fysiskt stark och löpvillig. Jag kan vara till hjälp för det här mittfältet omedelbart, jag är redan i form för att spela.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson