Ranocchia: ” I will not play against Catania”Ranocchia: “Jag kommer inte att vara med mot Catania”

February 27, 2013 21:28
( )

ranocchia salme
The draw in the derby? It belongs to the past. For Inter, the focus is on the final chase to reach third place and the playoffs for the Champions League. Starting with Inter-Catania, it will be crucial. Andrea Ranocchia was interviewed at the presentation of the Junior TIM Cup: “The fight for third place is intense and it should be. The league is combative and it’s better that way. We will fight until the end because we absolutely have to reach the Champions League. I will not play against Catania due to the knee injury. I’m still a little sore but I knew it would be that way, I bit the bullet and the medical staff did a fine job so that I could go out on the pitch in the derby. Now I aim to recover and concentrate on the match against Tottenham in the Europa League. The Derby left us with a good feeling, we had a good reaction after we found ourselves at a disadvantage, this gives us a big boost for the next match.”

The Inter defender then talked about the being called to testify in the investigation into Calcioscommesse: “I have been called to speak, I will go there to clarify my position in the same way that I did before when my case was brought. Therefore I am calm and peaceful and I hope it will be resolved as soon as possible.”

On Diego Milito: “Clearly, I’m sorry, Diego is not only a great player but also a great man who makes his voice heard in the locker room, but we have several players who will try to replace him in the best possible way.”

John Carew has just been tested and he may not be the last one: “I don’t know, these are things that the club decides. Us players are better off focusing solely on playing, the rest we will find out. We are well equipped offensively, we have Rocchi, we have other players who certainly will step up now.”

Source: fcinternews.itranocchia salme
Det oavgjorda resultatet i derbyt? Det tillhör det förflutna. För Inter ligger fokus på slutspurten för att nå tredjeplatsen och en kvalplats till Champions League. Från och med Inter-Catania kommer det att bli avgörande. Andrea Ranocchia intervjuades vid presentationen av Junior TIM Cup: “Kampen om tredjeplatsen är hård och så ska det vara. Ligan är en kamp och det är bättre så. Vi kommer att kämpa in i det sista eftersom vi absolut måste nå Champions League. Jag kommer inte att vara med mot Catania på grund av knäskadan. Jag är fortfarande lite öm men jag visste att det skulle bli så, jag bet ihop och den medicinska personalen gjorde ett fint arbete för att jag skulle kunna gå ut på planen i derbyt. Nu satsar jag på att återhämta mig och koncentrerar mig på matchen mot Tottenham i Europa League. Derbyt lämnade oss med en bra känsla, vi hade en bra reaktion efter att vi hamnat i underläge, detta ger oss ett stort lyft inför nästa match.”

Interförsvararen pratade sedan om att han blivit kallad för att vittna i utredningen kring Calcioscommesse: “Jag har blivit kallad för att tala, jag kommer att åka dit för att klargöra min position på samma sätt som jag gjort tidigare när mitt fall väcktes. Således är jag lugn och fridfull och jag hoppas att det kommer att lösas så snart som möjligt.”

Om Diego Milito: “Helt klart är jag ledsen, Diego är inte bara en bra spelare utan även en stor människa som gör sin röst hörd i omklädningsrummet, men vi har flera spelare som kommer att försöka ersätta honom på bästa möjliga sätt.”

John Carew har precis testats och han kanske inte är den siste: “Jag vet inte, detta är saker som klubben bestämmer. Vi spelare gör bäst i att enbart tänka på att spela, resten kommer vi märka. Vi är väl utrustade offensivt, vi har Rocchi, vi har andra spelare som säkerligen kommer att komma fram nu.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson