Julio César’s agent: “Return to Italy? His future is in Europe”Julio Césars agent: “Återkomst till Italien? Hans framtid ligger i Europa”

April 30, 2013 21:00
( )

JulioCesar01

The future has become uncertain for Julio César after his current club QPR has been relegated from the English Premier League. Many rumours have been circulating which state that the Brazilian goalkeeper could make a return to the Serie A but wearing either Roma or Milans jersey. This was one of the questions that the players agent Josias Cardoso was asked in an interview that our partners at FcInterNews have published.

“There is no concrete offer to consider. Julio is keen to play at any club who will show that they have faith in him. I would like to stress that all interested clubs first have to talk to QPR seeing that Julio has a contract which expires in the end of June 2016. Until the day when clubs have reached an agreement with each other we are prohibited from talking with other clubs. Brazil? I don’t think so, if QPR would decide to sell him then I see a future for him in Europe” Cardoso concludes.JulioCesar01

Efter att det blivit klart att QPR åker ur Premier League så är framtiden oviss för Julio César. Många röster har gjort gällande att brassen kan göra en comeback i Serie A men i Roma eller Milan och detta var en av frågorna som spelarens agent Josias Cardoso fick svara på i en intervju som våran Italienska samarbetspartners på FcInterNews tagit del av.

“Det finns inget konkret intresse att ta ställning till. Julio är intresserad av att spela i vilken klubb som helst som visar förtroende för honom. Jag vill poängtera att alla intresserade klubbar måste först prata med QPR då Julios kontrakt med klubben sträcker sig till juni 2016. Fram tills dess att det inte finns en överenskommelse mellan klubbarna så har vi ingen rätt att prata med andra klubbar. Brasilien? Jag tror inte att han flyttar hem. Om QPR skulle bestämma sig för att sälja honom så ser jag en framtid i Europa för honom” avslutar Cardoso.

Nima Tavallaey Roodsari
By Nima Tavallaey Roodsari