Zanetti: “I am not the one who brings players to Inter. Peruzzi ..”Zanetti: “Det är inte jag som hämtar spelare till Inter. Peruzzi..”

May 14, 2013 06:30
( 0 ) Comment

FC Inter Milan v AC Milan - Serie A

 

Javier Zanetti was interviewed yesterday and made it clear that he is not the one who brings players to Inter:

“Some people are claimin that I am the one who brings players to Inter, but it’s not like that at all. Gino Peruzzi? I didn’t say he is my heir, I just said good things about him to the club.”

Source: Fcinternews.itFC Inter Milan v AC Milan - Serie A

Javier Zanetti intervjuades igår och valde att klargöra att det inte är han som tar argentinska spelare till Inter, trots att vissa hävar det:

“Vissa säger att det är jag som hämtar spelarna till Inter, men det är inte alls så. Gino Peruzzi? Jag har inte sagt att han är min arvtagare, jag pratade bara väl om honom till klubben.”

Källa: Fcinternews.it