Sky: Thohir will help Inter with the debts and competitiveness on the mercatoSky: Thohir kommer hjälpa Inter med skulderna och göra klubben kompetetiv på mercaton

May 30, 2013 21:53
( )

inter logo allmän logga 650

 

SkySport24 reports about the situation with Erick Thohir and what it could mean for Inters future:

“In these hours there is a constant attack from Thohirs side and a deal is to be expected soon. We could say that everything should be done in the middle of July. Moratti, together with his family is thinking about the offer from the Indonesian, which would help Inter with the depts and then could make the club competitive on the mercato again.”

Source: Fcinternews.itinter logo allmän logga 650

Sky Sport24 rapporterar om situationen med Erick Thohir och vad det skulle kunna betyda för Inters framtid:

“I de här timmarna så pågår en attack från Thohirs sida och en överenskommelse är att vänta inom kort. Vi kan säga att allt som allt borde vara klart i mitten av juni. Moratti håller tillsammans med sin familj på att värdera budet från indonesen som skulle hjälpa Inter med skulderna och sedan skulle det göra klubben kompetetiv på mercaton igen.”

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff