Nebuloni: “Moratti is tempted by the offer”Nebuloni: “Moratti är mycket frestad av budet”

May 31, 2013 06:30
( )

Moratti01
Massimo Nebuloni spoke to Sky this morning about the offer from Thorir and what president Massimo Moratti is thinking at the moment.

“He is very tempted by the offer, yet he wants to bring in good entrepreneurs to Inter to keep the brand name strong. The Inter-brand has not lost it’s value.”Moratti01
Massimo Nebuloni uttalade sig idag till Sky och berättade kort om hur president Massimo Moratti känner inför budet som kommit från Thorir.

“Moratti är mycket frestad av budet, samtidigt är han mån om att välja bra investerare för Inter för att hålla varumärket starkt. Värdet av Inter har inte sjunkit.”

Editorial Staff
By Editorial Staff