Udineses sporting director: No requests from Inter for Basta or DaniloUdineses sportchef: Inter har inte bett oss om Danilo eller Basta

June 29, 2013 19:14
( )

Dusan Basta

Udineses sporting director Cristiano Giaretta was interviewed in Messaggero Veneto where he talked about Danilo and Basta:

“Inter haven’t came with any offer for Danilo and this is why no negotiations are going on right now. Inter haven’t made any requests for Basta either and for Basta it is the same situation as for Danilo.”

Source: Fcinternews.itDusan Basta

Udineses sportchef Cristiano Giaretta blev intervjuad i Messaggero Veneto där han uttalade sig om Danilo och Basta:

“Inter har inte kommit med någon förfrågan för Danilo och därför pågår inga förhandlingar just nu. Inter har inte heller frågat oss för Basta och därför är det samma situation som för Danilo.”

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff