Moratti on Thohir: “There are few things of what I read that is true”Moratti angående Thohir: “Det är få saker av det jag läst som är sant”

June 30, 2013 16:26
( )

Moratti001

Inter president Massimo Moratti was interviewed by Sky Sports and began to comment on Inter’s Scudetto that the Giovanissimi won yesterday under coach Benoit Cauet’s guidance: “It’s a great satisfaction because also this year we secured a victory for the future, then it is always a pleasure winning a tournament, it means that it works well.”

The president was then questioned about the transfer market and Nainggolan: “I don’t know if Inter are ahead when it comes to Nainggolan, right now we are in a stand by, but there is no tug-of-war with Roma.”

Regarding Thohir’s possible entry in the club:”When it comes to Thohir everything is taken for granted. As a good supporter, I believe in it, but there are few things of what I read that is true. I think there will be further meetings during the this week, but we are far from a conclusion. Guarin and Handanovic unsellable with his arrival? The transfer market has nothing to do with this matter, to clarify.”

Source: fcinternews.itMoratti001

Inters president Massimo Moratti intervjuades av Sky Sport och började med att kommentera Scudetton som Inters Giovanissimi tog hem igår under tränare Benoit Cauets ledning: “Det är en stor tillfredsställelse eftersom vi även detta år tog hem en seger för framtiden och sedan är det alltid ett nöje att vinna en turnering, det innebär att det fungerar väl.”

Presidenten fick sedan frågor om transfermarknaden och Nainggolan: “Jag vet inte om Inter ligger före när det gäller Nainggolan, just nu tittar vi på, men det är ingen dragkamp med Roma.”

Angående Thohirs eventuella inträde i klubben: “När det gäller Thohir är allt taget för givet. Som en god supporter tror jag på det, men det är få saker av det jag läst som är sant. Jag tror att det kommer bli ytterligare möten under den här veckan, men vi är långt ifrån ett avslut. Guarin och Handanovic osäljbara med hans ankomst? Transfermarknaden har ingenting med den här saken att göra, för att klargöra.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson