Cambiasso: “A pleasure to meet someone like Steve Nash”Cambiasso: “Ett nöje att träffa en person som Steve Nash”

July 30, 2013 21:06
( )

cambiasso

Training ended but there were still lingering emotions and memories for Esteban Cambiasso, who was thrilled to have met Steve Nash and trained together with him: “It was truly a pleasure to meet someone like Steve, who is such a great representative not only for basketball but for all of sport. Training with him was a special moment.”

Then an American journalist posed a rather difficult question to the midfielder: how much would Nash cost if he were to be purchased by an Italian football team? Cambiasso could only smile in amazement: “He’d have a high price for certain. But what matters is that he continues to work his magic on the basketball court. He’s fantastic!”

Esteban, himself a big basketball fan, was then asked who was better: him as a basketball player or Nash as a footballer: “I don’t know. He should invite me to play basketball. That’s the only way we could find out. I’d be happy to do it,” responded the midfielder with a smile.

Source: inter.itcambiasso

Träningen avslutades men det fanns fortfarande känslor och minnen som dröjde kvar ör Esteban Cambiasso, som var stolt över att ha träffat Steve Nash och tränat tillsammans med honom: “Det var verkligen ett nöje att träffa en person som Steve, som är en sådan stor representant inte bara för basket utan för all idrott. Att träna med honom var ett speciellt ögonblick.”

Sedan ställde en amerikansk journalist en ganska svår fråga till mittfältaren: hur mycket skulle Nash kosta om han skulle köpas av ett italienskt fotbollslag? Cambiasso kunde bara le med förvåning: “Han skulle säkerligen ha ett högt pris för. Men det viktiga är att han fortsätter att utföra sin magi på basketplanen Han är fantastisk!”

Esteban, som själv är ett stort fan av basket, fick därefter frågan vem som var bäst: han som basketspelare eller Nash som fotbollsspelare: “Jag vet inte, han borde bjuda in mig för att spela basket. Det är det enda sättet vi kan få reda på det. Jag skulle gärna göra det, “svarade mittfältaren med ett leende.

Källa: inter.it

Olof Svensson
By Olof Svensson