Erick Thohir: “I want to take Inter to the top of the world”Erick Thohir: “Jag vill ta Inter till toppen av världen”

July 30, 2013 22:56
( )

Erick Thohir 650

Erick Thohir was interviewed by the Indonesian newspaper Republika and had the following things to say:

“I don’t know when the deal will be concluded. There are still things we have to solve with Inter, but everything is going the right way. I want to make Inter one of the most succesful clubs in the world, amongst top ten. To own a majority or a minority is an important thing, we’ll see how the matter is solved. Nainggolan? I’m not the owner of Inter, but I think the coach knows best about these situations. Leonardo? I won’t even comment it because there isn’t anything.”

Source: Fcinternews.itErick Thohir 650

Erick Thohir intervjuades av den indonesiska tidningen Republika och hade följande att säga:

“Jag vet inte när affären kommer avslutas. Det finns fortfarande detaljer vi måste lösa med Inter, men allt är på rätt väg. Jag vill göra Inter till en toppklubb i världen, bland de tio bästa klubbarna. Att äga en minoritet eller en majoritet är en viktig fråga, vi får se hur vi kommer överens. Nainggolan? Det är inte jag som är Inters ägare, men jag tror att tränaren vet bäst om situationer som den här. Leonardo? Jag tänker inte ens kommentera det, eftersom att det inte finns något.”

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff