Zanetti: “At the end of the season we’ll see if I can keep playing, otherwise I’ll retire”Zanetti: “I slutet av säsongen får vi se om jag kan fortsätta spela, annars slutar jag”

July 31, 2013 15:41
( )

FBL-ITA-CESENA-INTER_MILAN-20110430-174511

Javier Zanetti was, as always, calm and smiling as he joined the rest of the Inter in the USA. The captain let himself be interviewed by the Italian press in connection with an event organized by Brook Brothers in Manhattan during yesterday evening.

Where do you see Inter next season, do you think the team can compete at the highest level and fight for a place in the Champions League? Are you hopeful?

“Of course I’m hopeful, we work well and I’ve seen the guys do a very good preparation. We want to return to being protagonists and after last season, we all have a great desire for revenge.”

How is your form? How do you feel after the injury?

“I feel better, I continue to recover and there is less and less missing, But the main thing is that I return when I feel 100%”

How does it work with Mazzarri?

“It’s going well, he’s a very knowledgeable coach, with very clear ideas. He wants everyone in the team to do their best for the team.”

But his temperament as a coach is a bit … hot!

“I believe that a great team needs a coach with a great personality, great temperament and I think Mazzarri is one of them.”

Let’s talk about the game schedule, the start of the season is pretty tough…

“Yes, it is true, it is quite difficult. But I think we are prepared for the start of the championship and also for the matches that follow. Most important thing is that we start the season well and get a good start.”

The objective is the Scudetto?

“The goal is to return to being protagonists and maybe remain there in April to fight for that goal.”

How much of your career do you still see ahead of you?

“I don’t know, for me it’s important that I can return in a good way and be useful, then I shall see how I feel at the end of this season and if I can continue…otherwise I will retire.”

In about a week you turn 40, a significant achievement. What do you wish for?

“To continue being happy, because I have almost always been that during these forty years.”

Maybe you set a goal to get a twenty-year long career with Inter…

“(Laughs) For me it has been a dream to wear this shirt all these years, to be in this club. I have spent practically almost half of my life in Italy and I feel Italian, Interista. We’ll see. .. I hope I succeed.”

Do you feel ready for a role as a director?

“I hope not … But yes, I also hope that I will be ready, but most of all to be useful in the same way that I have been on the pitch.”

If you didn’t have to end your career at Inter, have you ever thought to try an experience abroad, perhaps in the USA…

“No, no … I’ve already said that I want to finish my career at Inter, with this shirt and that I would then like to continue working for this club.”

Source: fcinternews.itFBL-ITA-CESENA-INTER_MILAN-20110430-174511

Javier Zanetti var som alltid lugn och leende när han anslöt till resten av Inter i USA. Kaptenen lät sig intervjuas av den italienska pressen i samband med ett evenemang som arrangerats av Brook Brothers på Manhattan under gårdagskvällen.

Hur ser du på Inter kommande säsong, tror du att laget kan konkurrera på högsta nivå och slåss om en plats i Champions League? Är du förhoppningsfull?

“Självklart är jag förhoppningsfull, vi arbetar bra och jag har sett att grabbarna har genomfört väldigt bra förberedelser. Vi vill återgå till att vara huvudpersoner och efter förra säsongen har vi alla en stor längtan efter revansch.”

Hur är din form? Hur känner du dig efter skadan?

“Jag mår bättre, jag fortsätter att återhämta mig och det saknas mindre och mindre, men det viktigaste är att jag återvänder när jag känner mig 100%”

Hur fungerar det med Mazzarri?

“Det går bra, han är en mycket kunnig tränare, med väldigt tydliga idéer. Han vill att alla i laget ska göra sitt för lagets bästa.”

Men hans temperament som tränare är lite…hett!

“Jag tror att ett stort lag behöver en tränare med en stor personlighet, stort temperament och jag tror att Mazzarri är en av dem.”

Låt oss prata om spelschemat, inledningen på säsongen är ganska tuff…

“Ja, det är sant, den är ganska svår. Men jag tror att vi är förberedda för denna inledning av mästerskapet och även för de matcher som följer. Det viktigaste är att vi får en bra början på säsongen och får en bra start.”

Målet är Scudetton?

“Målet är att återvända till att vara med i toppen och kanske stanna kvar där i april för att kämpa för detta mål.”

Hur mycket karriär ser du fortfarande framför dig?

“Jag vet inte, för mig är det viktigaste att jag nu kan återvända på ett bra sätt och vara till nytta, sedan får jag se hur jag känner i slutet av denna säsong och om jag kan fortsätta…annars kommer jag att sluta.”

Om drygt en vecka fyller du fyrtio, en betydelsefull bedrift. Vad önskar du dig?

“Att fortsätta vara glad, eftersom jag nästan alltid varit det under dessa fyrtio år.”

Kanske sätter du ett mål att få en tjugoårig karriär med Inter…

“(Skrattar) För mig har det varit en dröm att bära denna tröja i alla dessa år, att vara i denna klubb. Jag har tillbringat praktiskt taget nästan hälften av mitt liv i Italien och jag känner mig italiensk, Interista. Vi får se…jag hoppas att jag lyckas.”

Känner du dig redo för en direktörsroll?

“Jag hoppas inte det… Men ja, jag hoppas även att jag kommer att vara redo, men mest av allt att vara till nytta på samma sätt som jag varit på planen.”

Om du inte behövde avsluta din karriär i Inter, har du någonsin funderat på att prova på en erfarenhet utomlands, kanske i USA…

“Nej, nej… Jag har redan sagt att jag vill avsluta min karriär i Inter, med denna tröja och att jag därefter skulle vilja fortsätta att arbeta för denna klubb.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson