Rolando: “The only thing that counts is hard work”Rolando: “Det enda som räknas är att jobba hårt”

August 29, 2013 17:00
( )

rolando inter

Rolando was presented as an Inter player as well and started by answering the question about what he expects to do at Inter and if he expected a call from Mazzarri:

“I want to work hard and have a great season. Inter is a great club. The fact that Mazzarri wanted me with him made me happy.”

Do you think that Inter can compete for the Scudetto?

“The season is long. The team has won titles in the recent years, but now Inter comes from a very tough season. The only thing that counts is working hard and we’ll see where that’ll take us.”

What do you think Inter has that could scare the other teams in the league?

“In football today there is no fear. Inter is a great club and when the other clubs face Inter they have respect for the club. We want to do well because the club deserves it. We must work hard to arrive in the best conditions for the games.”

Since you know Mazzarri from previous experiences, has he changed or is he the same person?

“What I can say about Mazzarri is that he is very experienced. He hasn’t changed his work methods a lot, we believes in hard an good work to have the team ready for the games. The team has already learnt something after 50 days with Mazzarri, though a little more time is needed to improve more.”

Did you talk to your former team mates Guarin and Pereira before joining Inter and did they effect your choice?

“Pereira and Guarin are my friends since a long time back. I knew that Inter is a great club before their interest. When I got to know about the interest from Inter I only spoke briefly with Guarin and Pereira about if they could help me with the most basic stuff, but Inter is known all over the world and needs no presentation as a club.”

Our colleagues on Fcinternews asks what role he can play in the defense and if he’d like to be reunited with his friend Fernando from Porto:

“I can play in all roles in Mazzarris defense, and he knows that because we’ve talked about it. Fernando is like a brother for me and I wish him all the best. It’s not up to me to speak about whether he’ll come to Inter or not, the club will handle that. But he is like a brother for me.”

You and Campagnaro are the only players that Mazzarri has brought from Napoli, can this mean that you’ll play some games from start?

“The coach has brought me here because he believes in me. I played for Napoli when I was in good physical form. I believe in myself and in my qualities, and that I could get playing time.”

You’re here on a loan, could this effect your performances because you need to prove what you can to stay?

“I think that the only thing a player has in mind is playing, that is what I like to do and that is what I’m thinking about. On a loan or if Inter would’ve bought me, it doesn’t matter. Then outside of the field maybe I’ll think about it. But the important thing is to be an Inter player. I want to play and do well, then we’ll see.”

Did you choose Inter to play the world cup?

“In football you can’t speak about the future. I made this choice because I like Inter and because they wanted me. Of course I’d like to play a world cup, if I play here I might make a comeback to the national team. But it all depends on the coach. I want to play here and the national team is another thing.”

Source: Inter.it/Fcinternews.it

rolando inter

Även Rolando presenterades idag och började med att svara på frågan om vad han förväntar sig att uträtta i Inter, samt om han förväntade sig att få ett samtal från Mazzarri:

“Jag vill jobba hårt göra en bra säsong, Inter är en storklubb. Faktumet att Mazzarri ville ha mig med sig igen gjorde mig glad.”

Tror du Inter kan tävla om Scudetton ?

“Säsongen är lång. Inter har vunnit titlar på de senaste åren men nu kommer laget från en tuff säsong. Det enda som räknas är att jobba hårt, vi kommer jobba hårt och sen kan får vi se vart det tar oss.”

Vad tycker ni kan göra att Inter skrämma andra lag i ligan?

“I fotbollen just nu finns det ingen rädsla, ingen är rädd för någon. Inter är en storklubb och när alla lag möter Inter har de respekt för klubben. Vi vill göra bra ifrån oss för att klubben förtjänar det. Vi måste jobba hårt för att komma till matcherna i bästa form.”

Du känner till Mazzarri sen innan har han ändrats i Inter eller är han samma person?

“Jag kan säga om Mazzarri att han är väldigt erfaren. Han har inte ändrat sina arbetsmetoder så mycket. Han tror på hårt och bra jobb för att ha laget redo till matcherna. Laget har redan lärt sig mycket efter 50 dagar med Mazzarri, det behövs dock mer tid med honom för att utvecklas mer.”

Pratade du med dina före detta lagkamrater Pereira och Guarin innan du kom till Inter och påverkade dem ditt val?

“Pereira och Guarin är mina vänner sen en lång tid tillbaka. Jag visste om att Inter är en storklubb innan deras intresse. När jag fick veta om intresset om Inter pratade jag kort med Pereira och Guarin om de kunde hjälpa mig med de mest enkla sakerna, men Inter är känt över hela världen och behöver inte presenteras som klubb.”

Våra kollegor på Fcinternews.it frågar sedan i vilken roll han föredrar att spela i och vart Mazzarri tänker spela honom:

“Jag kan spela i alla roller i Mazzarris trebackslinje och han vet om det. Han har pratat med mig och vet vad jag kan.

Fcinternews frågar även om han utöver Pereira och Guarin skulle vilja återförenas med Fernando från Porto i Inter:

“Fernando är som en bror för mig, jag vill honom väl. Jag vet inte om han kommer till Inter och jag pratar inte om det, det är upp till klubben och honom att prata om det.  Han är som en bror för mig.”

Det är bara du och Campagnaro som Mazzarri har med sig från Napoli, kan det här betyda att du kan få starta?

“Tränaren har hämtat mig hit för att han tror på mig. Jag fick spela i Napoli när jag var redo fysiskt. Jag tror på mig själv och mina kvaliteter, samt på att jag kan få speltid.”

Du är här på lån, kan det påverka dina prestationer eftersom att du är på jakt efter att bekräfta vad du kan?

“Jag tror att man när man är på planen enbart tänker på att spela, det är vad jag gillar och det är det enda jag tänker på. På lån, eller ett helt köp, det spelar ingen roll. Sedan utanför planen kan jag tänka på det, men det viktiga är att vara en Interspelare. Jag vill spela och göra bra ifrån mig, sen får vi se.”

Valde du Inter för att du hoppas på att spela VM?

“I fotbollen kan man inte prata om framtiden, jag gjorde det här valet eftersom att jag gillar Inter och eftersom att de ville ha mig. Det är klart att jag skulle vilja spela VM, spelar jag här kanske jag kan komma tillbaka till lansdlagstruppen, men det beror på förbundskaptenen. Jag vill spela här och landslaget är en annan sak.”

Källa: Inter.it/Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff