OFFICIAL: Botta to LivornoOFFICIELLT: Botta till Livorno

August 30, 2013 12:57
( )

Ruben Botta

 

It is now official that Ruben Botta will represent Livorno for the next season. The Argentinian will join the club on a loan and in this way Inter doesn’t have their second non-eu slot occupied by an injured player. It is probable that Botta will stay in Milano to recover from his injury. The player will join Livorno when he is fully recovered.

Source: Fcinternews.itRuben Botta

Det har nu blivit officiellt att Ruben Botta kommer representera Livorno nästa säsong. Argentinaren ansluter till klubben på ett lån och på så sätt slipper Inter ha sin andra icke-eu plats upptagen av en skadad spelare. Det är troligt att Botta stannar i Milano för att rehabilitera sig från sin skada och ansluter till Livorno först när han är frisk.

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff