Ranocchia: “I’ve been moulded into an Interista through the tough times over the last few years”Ranocchia: “Jag har formats till en Interista under de senaste årens tuffa tider”

September 27, 2013 18:10
( )

ranocchia2

Andrea Ranocchia spoke to Sky Sport 24 after celebrating his 100th appearance against Fiorentina last night: “I feel good, of course I’m getting old, 100 matches are a lot, but I hope to play in as many again, if not more. I want to keep working harder.”

Ranocchia explained how – despite regular reports linking him with a summer move away from the club – he always finds the strength to earn a place in the team: “The desire to prove people wrong, every summer I’m linked with a number of different sides, but I’ve always wanted to stay here. I work hard every minute to play my part for this team.”

An adjective to describe Mazzarri’s Inter? “Hard-working… we work very hard,” responded Ranocchia instinctively. And the fact Inter have conceded so few goals in the early part of the season is down to the hard work they have put in: “We’re working a lot, work is always the only thing that pays off, but we still need to cut out the mistakes. With Mazzarri we’re still working on the details. We’re proving that but we need to keep going because the season is very long.”

“Both the guys who played yesterday, and the others are working well, and whoever the coach picks on Sunday will give their all,” said Ranocchia in response to a question about Inter potentially making several changes for their next match against Cagliari.

His defensive partners Hugo Campagnaro and Juan Jesus are “very good. Hugo has a vast amount of experience, he knows the coach very well and this helps us a lot. Even our team-mates who are currently out will play their part over this long season.”

Then, on the incident involving Fredy Guarin last night: “I can only tell him to relax because he’s a great player. He needs to keep working as he has been, I’ve also been booed on occasion. ‘Guaro’ has apologised, he’s a good guy, perhaps he was just a bit overheated after such an intense match.”

Ranocchia was cautious about saying this year is different from the last few, claiming: “We’ll see at the end. Let’s say it’s a year that’s started well. Juventus are the team to beat because they’ve won the last two titles, but we should also be wary of Roma. We must think about ourselves though because, sooner of later, we have to play everyone.”

The defender finally gave his opinion on the club and the speech president Moratti made to the players: “The president’s been here for many years and he knows what’s best for us guys that are here. We’re in his hands as we always have been. Am I a key figure for Inter? I’ve been moulded into an Interista through the tough times over the last few years, and I hope to one day pay back the fans who have always supported me. Yes, I’m definitely a big Inter fan.”

Source: inter.itranocchia2

Andrea Ranocchia pratade med Sky Sport 24 efter att ha firat sitt hundrade framträdande igår mot Fiorentina: “Det känns bra, jag börjar så klart bli gamma, 100 matcher är mycket, men jag hoppas spela i lika många till, om inte fler. Jag vill fortsätta arbeta hårdare.”

Ranocchia förklarade hur – trots regelbundna rapporter som knyter honom samma med en flytt från klubben i sommar – han alltid finner styrkan att förtjäna en plats i laget: “Viljan att bevisa att folk har fel, varje sommar knyts jag till ett antal olika lag, men jag har alltid velat stanna här. Jag arbetar hårt varje minut för att göra min del för laget.”

Ett adjektiv för att beskriva Mazzarris Inter? “Hårdarbetande…vi arbetar väldigt hårt,” svarade Ranocchia instinktivt. Och det faktum att Inter har släppt in så få mål under den första delen av säsongen beror på det hårda arbete de lagt ned: “Vi arbetar mycket, arbete är det enda som lönar sig, men vi måste fortfarande minska misstagen. Med Mazzarri arbetar vi fortfarande på detaljerna. Vi bevisar det, men vi måste fortsätta eftersom säsongen är väldigt lång.”

“Både de killar som spelade igår och de andra arbetar bra och oavsett vem tränaren tar ut på söndag kommer de ge sitt allt,” sa Ranocchia när han fick frågan om Inter möjligen kommer göra flera förändringar till deras nästa match mot Cagliari.

Hans försvarspartners Hugo Campagnaro och Juan Jesus är “väldigt bra. Hugo har en oändlig mängd erfarenhet, han känner tränaren väldigt väl och det hjälper oss mycket. Även våra lagkamrater som för närvarande är borta kommer att spela sin roll under den långa säsongen.”

Sedan, angående incidenten som involverade Fredy Guarin igår kväll: “Jag kan bara säga till honom att slappna av eftersom han är en bra spelare. Han måste fortsätta arbeta så som han gjort. Jag har också blivit utbuad vid tillfällen. ‘Guaro’ har bett om ursäkt, han är en bra kille, kanske var han bara lite överhettad efter en intensiv match.”

Ranocchi var försiktig med att säga att detta året är annorlunda jämfört med de senaste: “Vi får se i slutet. Låt oss säga att det är ett år som startat bra. Juventus är laget att slå eftersom de har vunnit de två senaste titlarna, men vi bör också se upp med Roma. Vi måste dock fokuserar på oss själva eftersom vi, förr eller senare, måste spela mot alla.”

Försvararen gav slutligen sin åsikt angående klubben och talet president Moratti höll för spelarna: “Presidenten har varit här många år och han vet vad som är bäst för oss killar som är här. Vi är i hans händer som vi alltid varit. Om jag är en nyckelspelare för Inter? Jag har formats till en Interista under de senaste årens tuffa tider och jag hoppas att jag en dag kommer kunna betala tillbaka till de fans som alltid stöttat mig. Ja, jag är definitivt en stor Intersupporter.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson