Ferri: “Thohir’s invitation sends a positive signal”Ferri: “Thohirs inbjudan sänder en positiv signal”

November 30, 2013 21:38
( )

ferri

Riccardo Ferri, great defender in Inter dei Record, was interviewed by Stadio5 regarding the new president Erick Thohir’s initiative to invite former Inter players to Inter – Sampdoria: “I’m going to the party and I’m very happy to get to know the new president of Inter who seems to be very young and ambitious and that is important, especially for the Inter fans. The thing that happens tomorrow is an event that evokes strong emotions. Even the fact that Thohir wanted to invite anyone who, if only for a minute, wore Inter’s jersey is a very positive signal, a hope to be able to reconnect everyone to the world of Inter.”

What is your impression of Thohir ?

“The impression is very good. The key is to pass on this club’s history and the crest, which isn’t only done through investments and periods, but it also consists of many people who have given much to this club. These people have great qualities to give to Thohir, but above all Inter. This is not a way for me to make myself a candidate, but a general concept that can also be applied to many other people who made ​​history with Inter and who are ready to place themselves at the club’s disposal to ensure that Inter can continue to be a large and prestigious reality, not just nationally but internationally. Thohir’s characteristics are leadership and accuracy, especially to make Inter even more international and this interests me a lot  personally.”

Could this fine initiative affect or influence the team’s performance?

“I don’t think so. Until now, at least, Walter Mazzarri has been very good at keeping the team compact and protected it from all kinds of rumors and distractions that followed this incident. This alos, taken together, are further praise that naturally goes to Mazzarri. This event will, on the contrary, be stimulating for all those who go out on the pitch.”

Source: fcinternews.itferri

Riccardo Ferri, stor försvarare i Inter dei Record, intervjuades av Stadio5 angående den nye presidenten Erick Thohirs initiativ att bjuda in tidigare Interspelare till Inter-Sampdoria: “Jag ska till festen och jag är mycket glad över att få lära känna den nye presidenten för Inter som verkar väldigt ung och ambitiös och det är viktigt, speciellt för Interfansen. Det som händer imorgon är en händelse som väcker starka känslor. Även det faktum att Thohir ville bjuda in alla som bara för en minut burit Inters tröja är en väldigt positiv signal, en förhoppning att kunna återansluta alla till Intervärlden.”

Vilket är ditt intryck av Thohir?

“Intrycket är väldigt bra. Det viktiga är att föra vidare den här klubbens historia och klubbmärke, vilket inte enbart görs genom investeringar och perioder, utan det består även av många människor som har gett mycket till denna klubb. Dessa människor har stora kvalitéer att ge till Thohir, men framför allt Inter. Detta är inte ett sätt för mig att kandidera till en post, utan ett allmänt begrepp som också kan tillämpas för många andra människor som skrivit historia med Inter och som är redo att ställa sig till klubbens förfogande för att se till att Inter kan fortsätta vara en stor och prestigefull verklighet, inte bara nationellt utan även internationellt. Thohirs kännetecken är ledning och noggrannhet, framför allt för att göra Inter ännu mer internationellt och detta intresserar mig väldig mycket personligen.”

Kan detta fina initiativ påverka eller inverka på lagets prestation?

“Jag tror inte det. Fram till nu åtminstone har Walter Mazzarri varit väldigt bra på att hålla laget kompakt och skyddat det från alla typer av rykten eller distraktioner som följt denna händelse. Även detta, sammantaget, är ytterligare beröm som går naturligtvis går till Mazzarri. Evenemanget kommer, tvärtom, vara stimulerande för alla dem som går ut på planen.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson