Marani: “Inter a security with Mazzarri”Marani: “Inter en säkerhet med Mazzarri”

November 30, 2013 22:22
( )

mazzarri

When he was interviewed by Pentasport, Guerin Sportivo’s Matteo Marani praised the quality of Walter Mazzarri’s Inter: “The other teams aren’t much better at the moment, Napoli are in a difficult period, AC Milan we shouldn’t even talk about, and Roma without Totti is a completely normal team. The only ones with certainty are Juventus and Inter, who with Mazzarri is a security.”

Source: fcinternews.itmazzarri

När han intervjuades av Pentasport hyllade Guerin Sportivos Matteo Marani kvaliteten på Walter Mazzarris Inter: “De andra lagen går för tillfället inte mycket bättre, Napoli befinner sig i en svår period, AC Milan ska vi inte prata om och Roma utan Totti är ett helt vanligt lag. De enda med visshet är Juventus och Inter, som med Mazzarri är en säkerhet.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson