Guarin: “Mourinho? He’s number one”Guarin: “Mourinho? Han är nummer ett”

December 30, 2013 16:15
( )

guarin

During a visit to Medellin, where he posed for photos with fans and signed autographs, Inter’s Fredy Guarin was interviewed by Colombian Futbolred and talked about Inter and the national team.

First, he got a question about his future and José Mourinho, a person who could be his future coach if the transition to Chelsea were to happen: “What I think about him? He’s number one quite simply.”

How is your present in Inter?

“With the new coach, Walter Mazzarri, a new project has started and it’s still ongoing. I’m sure that with patience and work, with time we will get the results.”

What do you think about Colombia’s World Cup qualifiers?

“It’s a dream come true, now we have to prepare well to reach the high level we’ll need in Brazil. The group we’re in may seem easy, but it ‘s not. Then all the teams in the World Cup are preparing to win this group and between Greece, Japan and the Ivory Coast, no one is an exception.”

You also want to be 100% in the World Cup, just like your teammates.

“Obviously, we all need to be in top shape, it will be a very important moment in the career of all my teammates. We must all be at our highest level and work well in our clubs, because nobody can get any advantages.”

How important is that little extra José Pekerman can give the national team?

“He is very valuable, because it makes the job of the coach easier and this is reflected on the pitch. We all have some experience, many of us are playing in Europe and this is definitely a positive thing.”

What do you think about Pekerman ?

“We have to thank him, he is a great man who helps us every day with his vast experience of the World Cup and football. He knew immediately how he would handle the group in a very good way and we need to be aware of that.”

What is your message to the fans after 16 years without participating in the World Cup?

“We ask people of the same support for the national team, for this family. This is a great group coming from many years of work, starting with the U17 and U20 with Eduardo Lara. Here is a different mentality, in addition to a desire to grow day by day.”

Source: fcinternews.it

guarin

Under ett besök i Medellin, där han ställde upp på foton med fans och skrev autografer, intervjuades Inters Fredy Guarin av colombianska Futbolred och pratade om Inter och landslaget. Först fick han en fråga om sin framtid och José Mourinho, en person som kan vara hans blivande tränare om övergången till Chelsea blir av: “Vad jag tycker om honom? Han är nummer ett helt enkelt.”

Hur är din nutid i Inter?

“Med den nye tränaren, Walter Mazzarri, har ett nytt projekt påbörjats och det pågår fortfarande. Jag är säker på att med tålamod och arbete, med tid kommer vi att få resultaten.”

Vad tycker du om Colombias VM-kval?

“Det är en dröm som går i uppfyllelse, nu måste vi förbereda oss väl för att nå den höga nivå vi kommer att behöva i Brasilien. Den grupp vi hamnat i kan verka lätt, men det är den inte. Sedan förbereder sig alla lag i VM att vinna denna grupp och mellan Grekland, Japan och Elfenbenskusten är det ingen som är något undantag.”

Du vill också vara 100% i VM, precis som dina kamrater.

“Självklart, vi måste alla vara i toppform, det kommer att bli ett väldigt viktigt ögonblick i karriären för alla mina lagkamrater. Vi måste alla vara på vår högsta nivå och arbeta bra i våra klubbar, eftersom ingen kan få några fördelar.”

Vilken betydelse har det lilla extra José Pekerman kan ge landslaget?

“Han är mycket värdefull, eftersom det underlättar arbetet för tränaren och detta återspeglas på planen. Vi har alla en del erfarenhet, många av oss spelar i Europa och detta är definitivt en positiv sak.”

Vad tycker du om Pekerman?

“Vi måste tacka honom, han är en stor man som hjälper oss varje dag med sin stora erfarenhet av VM och fotboll. Han visste direkt hur han skulle hantera gruppen på ett väldigt bra sätt och vi måste vara medvetna om det.”

Vad är ditt budskap till fansen efter 16 år utan deltagande i VM?

“Vi ber människor om samma stöd till landslaget, till denna familj. Detta är en stor grupp som kommer från många års arbete, med början från U17 och U20 med Eduardo Lara. Här råder en annan mentalitet, utöver en strävan att växa dag för dag.”

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson