Gazzetta dello Sport – Botta accepts Livorno, Thursday….Gazzetta dello Sport – Botta accepterar Livorno, Torsdag…

December 31, 2013 17:00
( )

Ruben Botta

Ruben Botta is close to Livorno.

Gazzetta dello Sport reports that the chances that the Argentinian player will sign for Livorno is very high as the player has expressed a wish to spend the second half of the season on loan with the Tuscan club. On Thursday the 2nd January, a meeting will be held between the club’s representatives to iron out the details.

Source: Gazzetta dello SportRuben Botta

Ruben Botta närmar sig Livorno.

Gazzetta dello Sport rapporterar att chanserna för att argentinaren ska skriva på Livorno är mycket stora då spelaren uttryck en önskan om att spela andra halvan av säsongen på lån hos den Toscanska klubben. På torsdag den 2:e januari är ett möte mellan klubbens representanter inplanerat för att avsluta detaljerna kring övergången.

Nima Tavallaey Roodsari
By Nima Tavallaey Roodsari