Chivu’s agent: “He retires. He feels ashamed..”Chivus agent: “Han drar sig tillbaka. Han skäms för att..”

January 31, 2014 20:57
( )

chivu

Chivu’s agent was interviewed by Romanian TV and had following to say:

“He retires because he feels ashamed of making money when he is not playing.”

Source: Fcinternews.itchivu

Chivus agent intervjuades av rumänsk tv och hade följande att säga:

“Han lägger skorna på hyllan eftersom att han skäms för att tjäna pengar när han inte spelar.”

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff