GDS: Vidic’s medicals doneGDS: Vidics läkarundersökning avklarad

February 28, 2014 12:24
( )

Nemanja-Vidic

 

Gazzetta dello sport reports that the negotiations for Vidic are almost fully finished. The newspaper claims that Vidic also successfully has gone through the medicals for Inter. It was all done in Swiss under the control of Inter and the only thing that is missing now is that the deal becomes official.

Source: Fcinternews.itNemanja-Vidic

Gazzetta dello sport berättar att förhandlingarna för Vidic i princip är avslutade. Tidningen skriver att Vidic gått igenom läkarundersökningen och att han ska ha klarat den. Allt ska ha utförts i Schweiz under Inters kontroll och det enda som saknas nu är att affären ska bli officiell.

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff