Chivu: “A long journey has ended, I just want to say thanks for everything”Chivu: “En lång resa har tagit slut, jag vill bara säga tack för allt”

March 31, 2014 20:29
( )

chivu

It was an emotional Cristian Chivu who sat down with Inter Channel to talk after the announcement of the mutual termination of the contract between the Romanian defender and Inter.

Hi Cristian, you tried hard but then you had to admit that it’s over and say “Thanks, no more.”

“That’s life. I don’t have any resentment, that’s life. A long journey has ended and now a new life can start and I accept that.”

You had a great career as a professional football player, a huge bond to Inter, you’re loved by the fans, you won everything there is to win. I imagine that you only have good memories and good things to say about your ties to Inter.

“Yes, I would have thousand things to say but I can’t find the right words to describe what I have experienced over the last 7 years, and throughout my whole professional career. I just want to say thanks for everything.”

We’ve got you sat down here to talk to us because there are so many memories here, the scrum cap, all the things you won. It’s impressive isn’t it? You were a big part of all of this.

“There were lots of players who played a big part, you guys are also a big part of this because it was a team effort, in a great club environment with an excellent coaching and medical staff, and big players who wanted to make history at this club. The club has maintained what it has meant to people for a number of great years. And everything was done in such a perfect environment. You guys managed everything that went on around the place. So you guys deserve credit too. They are great memories that will always have a place in my heart, and I imagine the same goes for you too. And I imagine they will stay rooted there for the rest of our lives.”

How frustrating is it to have to leave? We might joke that your head is harder than your foot. You came back stronger than ever after your head injury. But not in this case.

“I had many injuries over my career, but they gave me a lot of strength to move forward. They are part of my life, of my career. I don’t have any regrets. I don’t blame anyone. That was fate. I can’t do anything about it. I was prepared for this. I initially joked that a head injury hadn’t ended my career and so I sure wouldn’t retire due to a toe injury. In the end it wasn’t just my toe, it was more complicated than that. In the end it turned out that sadly I was right two years ago. But everything I did, I did it with my heart.”

It’s not easy to find the right words. On behalf of the fans, I thank you for everything. You have thanked everybody. It’s not easy. Thanks Cristian.

“Thank you.”

Source: inter.it

 chivu

Det var en känslosam Cristian Chivu som satte sig ned med Inter Channel för att prata efter tillkännagivandet av den ömsesidiga uppsägningen av kontraktet mellan den rumänska försvararen och Inter.

Hej Cristian, du försökte verkligen, men sedan blev du tvungen att erkänna att det var över och säga “Tack, det räcker.”

“Sådant är livet. Jag känner ingen bitterhet, sådant är livet. En lång resa har tagit slut och nu kan ett nytt liv ta sin början och jag accepterar det.”

Du hade en stor karriär som professionell fotbollsspelare, ett starkt band till Inter, du är älskad av fansen, du vann allt som finns att vinna. Jag antar att du bara har goda minnen och bra saker att säga om dina band till Inter.

“Ja, jag skulle ha tusen saker att säga, men jag kan inte hitta rätt ord för att beskriva vad jag har upplevt under de senaste 7 åren, och under hela min professionella karriär. Jag vill bara säga tack för allt.”

Vi satte dig här för att prata med oss ​​eftersom det finns så många minnen här, hjälmen, alla de saker som du vunnit. Det är imponerande, eller hur? Du var en stor del av allt detta.

“Det var massor av spelare som spelade en stor roll, ni är också en stor del av detta eftersom det var en laginsats, i en stor klubbmiljö med en utmärkt tränar- och medicinsk personal, och stora spelare som ville skriva historia med denna klubb. Klubben har bibehållit vad den har betytt för människor under ett antal stora år. Och allt var gjort i en perfekt miljö. Ni skötte allt som pågick häromkring. Så ni förtjänar beröm också. De är fina minnen som alltid kommer att ha en plats i mitt hjärta, och jag föreställer mig att detsamma gäller för er också. Och jag tror att de kommer att stanna rotade där för resten av våra liv.”

Hur frustrerande är det att behöva lämna? Vi kan skämta om att ditt huvud är hårdare än din fot. Du kom tillbaka starkare än någonsin efter huvudskadan. Men inte i det här fallet.

“Jag hade många skador under min karriär, men de gav mig en hel del styrka för att gå framåt. De är en del av mitt liv, min karriär. Jag ångrar ingenting. Jag kan inte skylla på någon. Det var ödet. Jag kan inte göra något åt ​​det. Jag var beredd på detta. Jag skojade till en början om att en huvudskada inte fick mig att avsluta min karriär och därför skulle jag säkerligen inte dra mig tillbaka på grund av en tåskada. I slutändan var det inte bara min tå, det var mer komplicerat än så. I slutändan visade det sig tyvärr att jag hade rätt för två år sedan. Men allt jag gjorde, gjorde jag med mitt hjärta.”

Det är inte lätt att hitta de rätta orden. Å fansen vägnar, jag tackar dig för allt. Du har tackat alla. Det är inte lätt. Tack Cristian.

“Tack.”

Källa: inter.it

Olof Svensson
By Olof Svensson