GDS: Mazzarri wants a win for the renewal?GDS: Mazzarri vill vinna för att förnya?

March 31, 2014 11:14
( )

mazzarri

 

Gazzetta dello sport writes today about Mazzarri’s future and todays game:

“Mazzarri wants to confirm one of his trends, and that is taking more points in the second part of the championship than the first part. Right now it’s 32 points against 16. Winning tonight would mean that Inter is back on one point after Fiorentina in fourth place. This means a victory against Livorno could be important for Thohir not only to continue with him but also to renew his contract. Mazzarri needs the results to talk for him and this means that Inter needs to start scoring.”

Source: Fcinternews.it mazzarri

Gazzetta dello sport skriver idag om Mazzarris framtid i samband med dagens match:

“Mazzarri vill bekräfta en av sina trender, nämligen att ta fler poäng på den avslutande delen av ligan än den första delen. Just nu är det 32 poäng mot 16. Att vinna ikväll skulle betyda att Inter ligger en poäng från Fiorentina på fjärdeplatsen. Således kan en vinst idag vara viktig för att övertyga Thohir om att inte bara fortsätta med honom men även för att förlänga hans kontrakt. Mazzarri behöver att resultaten talar för honom och det betyder att Inter måste börja göra mål igen.”

Källa: Fcinternews.it

Editorial Staff
By Editorial Staff