Info

SempreInter.com is an independent newspage dedicated entirely to FC Internazionale Milano. We co-operate with reliable news agencys from all over the world to deliver all Inter-related news 24/7, 365 days a year. We always cite our sources in our articles, if a source is not given it means that the article in question has been produced exclusively for SempreInter.com. SempreInter.com is also protected by relevant legal provisions regarding intellectual property legislation.  This should be interpreted in the following way: all newsagency’s may feel free to reproduce news from SempreInter.com as long as the originating source is always specified.
SempreInter.com är en fristående nyhetssida som punktmarkerar fotbollslaget FC Internazionale Milano. Vi samarbetar med pålitliga källor i såväl Sverige, Italien som resten av världen för att leverera allt som rör Inter 24/7, 365 dagar om året. Vi hänvisar alltid till ursprungskällan i våra artiklar, om en källa skulle saknas i en artikel innebär detta per automatik att artikeln är exklusivt producerad för SempreInter.com. SempreInter.com skyddas av rådande lagstiftning beträffande upphovsrättsskyddat material, dvs citera gärna våra artiklar så länge ursprungskällan alltid anges. SempreInter.com fungerar även som en informationsportal för den officiella svenska supporterklubben till FC Internazionale Milano, Interisti Svedesi.