Adani: “En total ombyggnad till nästa år”

February 28, 2012 15:29
( )

 

By Nima Tavallaey Roodsari