Maicons agent: “Douglas väntar på att förlänga kontraktet men funderar samtidigt på att lämna”Maicon’s agent: “Douglas is waiting to renew his contract but at the same time he is thinking of leaving”

Maicons agent: “Douglas väntar på att förlänga kontraktet men funderar samtidigt på att lämna”Maicon’s agent: “Douglas is waiting to renew his contract but at the same time he is thinking of leaving”-->
May 31, 2012 22:55
( )

En av Douglas Maicons agenter, Mario Rosi, pratade i en fransk tidning om möjligheterna för hans klient att eventuellt göra en övergång till Paris Saint-Germain:

“Douglas väntar på nyheter från Inters direktörer gällande en förlängning av kontraktet. Men samtidigt funderar han även på att lämna. Paris Saint-Germain är en klubb som räknas i Europa och där känner han också många människor såsom Ancelotti, Leonardo, Motta och Maxwell vilket är ytterligare ett plus.”

Rosi klargör dock att allt beror på de två klubbarna:

“Det är upp till dem att komma överens och just nu är det ingenting annat än spekulationer. Men de förhandlingar, som en gång påbörjades, kommer dock att ta tid eftersom Inter först måste hitta en ersättare och det är inte lätt.”

Enligt den franska tidningen fortsätter kontakten mellan PSG och Maicon men den franska klubben prioriterar Dani Alves.

Källa: fcinternews.it

 

One of Douglas Maicons agents, Mario Rosi, spoke in a French newspaper about the possibilities for his client to possibly make a move to Paris Saint-Germain:

“Douglas is waiting for news from Inter’s directors concerning a renewal of the contract. But he is also thinking of leaving. Paris Saint-Germain is a club that counts in Europe and also a club where he knows a lot of people such as Ancelotti, Leonardo Motta and Maxwell, which is another plus.”

Rosi makes it clear, however, that it all depends on the two clubs:

“It is up to them to reach an agreement and right now it is nothing more than speculation. But the negotiations once started, however, will take time since Inter first must find a replacement, which will not be easy.”

According to the French newspaper there is continued contact between PSG and Maicon, but the French clubs first choice is Dani Alves.

Source: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter