En kort intervju med Moratti om marknaden och ungdomarna.A short interview with Moratti about the transfer market and the youngsters.

En kort intervju med Moratti om marknaden och ungdomarna.A short interview with Moratti about the transfer market and the youngsters.-->
June 28, 2012 14:06
( )

 

I slutet på styrelsemötet som hölls på klubbens huvudkontor på Corso Vittorio Emanuele II i Milano, president Massimo Moratti gav en kort intervju till de väntande reportrarna.

 

President Moratti, hur ser det ut i Inter efter detta styrelsemötet?

” Bra, bara bra… [ ler] ”

 

Har resultatet på ungdomarna bidragit med något?

” Ja, utan tvekan. Men vi väntar på det sista viktiga resultatet ska komma in, vilket är juniorernas jakt om titel mot Napoli. ”

 

Kan vi säga att Inter har tagit samma väg som Barcelona genom att producera talanger i klubben?

” Det är en belöning som vi behöver ta emot och för mig verkar det som vi har försökt i flera år nu, och lite positiva resultat har det blivit.”

 

Finns det tid att börja med transfermarknaden direkt? Vad sägs om de tillgängliga pengarna som finns för att signera en riktig klasspelare direkt?

” I en klubb där saker och ting fungerar bra, så kommer pengarna från vad klubben klarar av att samla in genom att sälja spelare som kan bli sålda.”

 

Nyheter verkar komma ut idag angående lite problem i förhandlingarna om den möjliga flytten av Lucio till Fenerbahce.

” Jag vet inget… Du måste fråga de personerna som håller hand om förhandlingarna på marknaden.”

 

Kan fansen förvänta sig ett  st0rt Moratti köp ? Trots att det är svårt för alla just nu, ekonomiskt sätt?

” Fansen uppskattar också resultaten som ungdomarna har gjort i klubben.”

 

Hur förklarar du marknadens aktivitet hos Juventus? Som är väldigt aktiva och spenderar även en hel del pengar?

” Jag är inte en del utav Juventus så jag kan inte förklara det. Det har varit tider då det motsatta har inträffat. Om Juventus kan göra det så är det mer kraft hos de.”

 

Vad som än händer, kommer vi se ett Inter som siktar för att vinna?

” Självklart, jag skulle också gilla att se det.”

 

Källa: Inter.it

 

 

 

 

 

 

At the end of Inter’s board of directors meeting, held at the club headquarters on Corso Vittorio Emanuele II in Milan, president Massimo Moratti gave a brief interview to awaiting reporters.

 

President Moratti, how are Inter doing after this board of directors meeting?

“Fine, just fine [smiling].”

Are the results of the youngsters contributing?

“Yes, no doubt. But we’re waiting for tomorrow for the last important result to come in [Giovanissimi final for the title against Napoli, Ed.].”

Could we say that Inter have taken the same road that Barcelona have by producing champions in their own home?

“That’s a reward that we need to obtain and it seems to me that we’ve been trying to do it for a few years now, and some positive results have been coming in.”

Is there some room to move in the transfer market immediately? What about the available funds to sign a top player right away?

“In a club that functions well the available funds also come from what the club manages to collect by selling players that can be sold.”

News seems to be coming out today regarding some problems in the negotiations for the possible transfer of Lucio to Fenerbahce.

“I don’t know. You’ll have to ask our people who work in the transfer market.”

Can the fans expect a ‘big Moratti signing’ despite the fact that these are tough times for everyone, economically speaking?

“The fans also appreciate the results that come by way of the youth system of that club.”

How do you explain the transfer market activity of a club like Juventus, which is very active in the market and spending a lot?

“I’m not part of Juve so I’m not able to explain it. There have been times in which the opposite has occurred. If Juve can do it then more power to them.”

Whatever happens, will we see an Inter that is aiming to win?

“Of course, I’d also like to see that…”

 

Source: Inter.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter