La Grande Inter: Giuliano Sarti – Il PortiereLa Grande Inter: Giuliano Sarti – Il Portiere

La Grande Inter: Giuliano Sarti – Il PortiereLa Grande Inter: Giuliano Sarti – Il Portiere-->
<!--:sv-->La Grande Inter: Giuliano Sarti – Il Portiere<!--:--><!--:en-->La Grande Inter: Giuliano Sarti – Il Portiere<!--:-->
October 24, 2012 17:26
( )

Ingen av oss har väl glömt det fantastiska Interlag som gav oss så mycket glädje under 2010. La Triplete var någonting unikt och Inter befann sig under en period på toppen av den italienska och internationella fotbollen. Vi minns alla personer som Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Javier Zanetti, Diego Milito, José Mourinho och alla de andra hjältarna som skänkte oss så mycket glädje och stolthet. Men hur många av oss minns eller känner till personer som Sandro Mazzola, Luis Suárez, Giacinto Facchetti, Mario Corso, Helenio Herrera och de andra hjältarna som kallades La Grande Inter? Eftersom många av oss inte var födda på den tiden är det naturligt att vi inte har några egna minnen av detta stora lag men det innebär inte att vi inte kan ha vetkap om hur Inter under 1960-talet dominerade världsfotbollen. Jag kommer därför under de kommande veckorna att presentera de personer som var med och bidrog till så många segrar och som skrev så många sidor i Inters historiebok, personer som tillsammans kallades La Grande Inter.

I den här delen av artikelserien om La Grande Inter presenterar jag om en spelare som faktiskt inte spelade den större delen av sin karriär med Inter men som förstärkte ett redan starkt lag och gav dem trygghet i mål: målvakten Giuliano Sarti.

Giuliano Sarti föddes den 2:a oktober 1933 i Castello d’Argile i närheten av Bologna. Efter att under flera år ha varit förstemålvakt för Centese och Bondeno, två lag som höll till Promozione Regionale, hämtade Fiorentina upp den unge målvakten och lät honom debutera i Serie A under säsongen 1954/55 mot Napoli. Den följande säsongen övertog han positionen som förstemålvakt från Leonardo Costagliola som varit lagets förstemålvakt i sju år. Sarti var vid tidpunkten bara 22 år gammal men med honom mellan stolparna vann Fiorentina sin första Scudetto och gjorde det under en säsong då man bara förlorade en match, den sista mot Genoa som vände i slutminuterna. Scudetton gjorde att Fiorentina kvalificerade sig för spel i Europacupen 1956/57 och laget tog sig som första italienska lag någonsin till final där man dock förlorade mot Real Madrid. Fyra säsonger i rad kom Fiorentina på andra plats i Serie A och vann dessutom Coppa Italia 1960/61. Segern i den inhemska cupen kvalificerade laget för spel i den allra första Cupvinnarcupen där Fiorentina, efter mål av bland annat svensk Kurre Hamrin, vann finalen mot Glasgow Rangers.

Sommaren 1963 lämnade Sarti Fiorentina efter nio år i klubben och blev målvakt för La Grande Inter från 1963 till 1968 och vann således Serie A, Europacupen och Intercontinental Cupen två gånger. På senare tid när Sarti berättat om den första segern i Europacupen är det inte segern som är det bestående minnet: “Jag minns segern i Europacupen som en stor framgång, men det som framförallt finns kvar i minnet är den otroliga talangen hos Di Stefano.”

Sarti var också målvakt för Inter när laget förlorade i finalen mot Benfica 1966-67 mot Benfica med 2-1. Tyvärr är Sarti även ihågkommen för det misstag han gjorde i säsongens sista match säsongen 1966/67 då Inter förlorade mot Mantova på bortaplan. Förlusten innebar att Juventus vann scudetton den säsongen.

I en intervju för något år sedan berättade Sarti om hur han upplevde sina år med sin dåvarande tränare Helenio Herrera: “Herrera var kanske inte lika mycket av en gentleman som Bernardini (Sartis tränare i Fiorentina red.), men hans stora insats var att han införde professionalism i den här världen. För honom var fotboll allt och han tillämpade samma kampvilja i sitt sätt att arbeta som den han lärt sig som barn på Buenos Aires gator. Han uppfann ritiron eftersom han alltid krävde full uppmärksamhet från laget. Detta är anledningen till att jag ser en hel del av Herreras egenskaper i Mourinho. Båda är starka karaktärer, auktoritära och kan driva på i omklädningsrummet. Som jämförelse kan man säga att Bernardini talade och att Herrera ställde krav.”

Sarti spelade 147 matcher för Inter innan han 1968 lämnade klubben för att bli andremålvakt i Juventus. Där blev han endast kvar i en säsong och spelade 10 matcher innan han avslutade sin karriär med spel i Serie D.

Sarti var en förhållandevis kort målvakt med dagens mått mätt då han endast var 178 centimeter lång. Detta var dock inte någonting som hindrade honom från att vara förstemålvakt för såväl Fiorentina och Inter under perioder som anses tillhöra de båda klubbarnas bästa. Sarti är fortfarande den enda italienska målvakten som spelat fyra finaler i Europacupen och anses vara en av Italiens största målvakter någonsin men trots detta spelade han bara åtta landskamper.

Sarti lämnade inte fotbollen helt efter sin karriär utan spenderade en kort tid som tränare för Lucchese och sedan amatörlaget Audace Galluzzo.

Giuliano Sarti är idag 78 år gammal och får till och från svara på frågor om såväl Inter som Fiorentina i intervjuer. I oktober 2012 uttalade han sig efter Inters seger mot Milan och konstaterade att “Inter är på rätt väg, de spelade som mitt… Inter. De två punkterna som kan skada motståndaren, ett starkt mittfält och ett dödligt kontringsspel. Chelsea vann Champions League genom att spela på det sättet och jag hoppas att Stramaccionis lag kan ge glädje till supportrarna.”

Källor:

http://www.fcinternews.it/?action=read&idnotizia=65243

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Sarti

Surely, none of us have forgotten the amazing Inter team that gave us so much joy in 2010. La Triplete was something unique and for a little while Inter found themselves at the top of the Italian and the international football. We all remember people like Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Javier Zanetti, Diego Milito, José Mourinho or any of the other heroes who gave us so much joy and pride. But how many of us remember and know about people like Sandro Mazzola, Luis Suárez, Giacinto Facchetti, Mario Corso, Helenio Herrera and the other heroes known as La Grande Inter? Since many of us were not born at the time, it is natural that we do not have any personal memories of this great team but that does not mean that we can not know how Inter in the 1960′s dominated world football. During the upcoming weeks I will be presenting the people who contributed to so many wins and who wrote so many pages in Inter’s history, people who, together were called La Grande Inter.

In this part of the series covering La Grande Inter, I present a player who in fact did not play most of his career with Inter, but he did strengthen an already strong team and gave them security in goal: Giuliano Sarti, the goalkeeper.

Giuliano Sarti was born October 2, 1933 in Castello d’Argile near Bologna. After several years of having been the starting goalkeeper for Centese and Bondeno, two teams that played in the Promozione Regionale, Fiorentina picked up the young goalie and gave him his debut in Serie A during the 1954/55 season, in a game against Napoli. The following season he replaced Leonardo Costagliola, who had been the team’s first goalkeeper for seven years. Sarti was only 22 years old at the time, but with him between the goalposts Fiorentina won their first Scudetto and did so in a season when the team lost only one game, the last one against Genoa who made a comeback in the final minutes. Thanks to the Scudetto, Fiorentina qualified for the European Cup in 1956/57 and became the first Italian team ever to make it to the final. There, however, they lost to Real Madrid. During four consecutive seasons Fiorentina finished second in Serie A and won the Coppa Italia 1960/61. The victory in the domestic cup qualified the team for the first-ever Cup Winners’ Cup and Fiorentina, after goals by among others Swedish Kurre Hamrin, won the final against Glasgow Rangers.

In the summer of 1963 Sarti left Fiorentina after nine years with the club and was the goalkeeper for La Grande Inter from 1963 to 1968 and thus won Serie A, the European Cup and the Intercontinental Cup twice. In recent times, when Sarti talks about the first victory in the European Cup, it is not the victory that is the lasting memory: “I remember the victory in the European Cup as a great success, but what primarily remains in my memory is the incredible talent of Di Stefano.”

Sarti was also the goalkeeper for Inter when the team lost in the final against Benfica 1966/67 against Benfica 2-1. Unfortunately, Sarti is also remembered for the mistake he made in the final game of that season when Inter lost to Mantova away from home. The loss meant that Juventus won the Scudetto that season.

In an interview a few years ago, Sarti talked about how he experienced the years with his former coach Helenio Herrera “Herrera was perhaps not as much of a gentleman as Bernardini (Sartis coach at Fiorentina ed.), But his greatest contribution was that he introduced professionalism in this world. For him, football was everything and he applied the same fighting spirit in the way of work as he had learned as a child on the streets of Buenos Aires. he invented the ritiro because he always demanded the full attention of the team. This is why I see a lot of Herrera’s qualities in Mourinho. Both are strong characters, authoritarian and can spur the locker room. When comparing the two, you could say that Bernardini talked and Herrera demanded.”

Sarti played 147 games for Inter before he left the club in 1968 to become the second goalkeeper at Juventus. There, he spent only one season and played in 10 games before he ended his career by playing in Serie D.

Sarti was a relatively short goalkeeper by today’s standards, considering that he was only 178 centimeters tall. This was not something that kept him from being the first goalkeeper for both Fiorentina and Inter during periods that are considered to be among the best at both of the two clubs. Sarti is still the only Italian goalkeeper who has played four finals of the European Cup and is considered one of Italy’s greatest goalkeepers ever and yet he played just eight games for the Italian national team.

Sarti did not leave football completely after his career, as he spent a short time coaching Lucchese and after that amateur team Audace Galluzzo.

Giuliano Sarti is now 78 years old and is often asked questions about Inter as well as Fiorentina in interviews. In October 2012 he spoke out after Inter’s victory against Milan and stated that “Inter are on the right track, they played like my … Inter., The two things that could destroy the opponent, a strong midfield and a deadly counter-attack. Chelsea won the Champions League by playing that way and I hope that Stramaccionis team can bring joy to the supporters.”

Sources:

http://www.fcinternews.it/?action=read&idnotizia=65243

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Sarti

 

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter