Linjedomaren Fabiano Preti avstängd i en månadThe linesman Fabiano Preti suspended for a month

Linjedomaren Fabiano Preti avstängd i en månadThe linesman Fabiano Preti suspended for a month-->
<!--:sv-->Linjedomaren Fabiano Preti avstängd i en månad<!--:--><!--:en-->The linesman Fabiano Preti suspended for a month<!--:-->
November 6, 2012 20:13
( )
SempreInter.com

Linjedomaren Fabiano Preti som var med och dömde Juventus-Inter är avstängd i en månad. Anledningen till avstängningen är hans miss vid Vidals offsidemål och Lichtsteiners foul på Palacio. Maggiani som dömde Catania-Juventus har fått liknande straff. Dock kommer domaren Paolo Tagliavento inte få något sådant straff utan han kommer “nedgraderas” eller snarare ha ett tillfälligt uppehåll fram tills jullovet.

Källa: fcinternews.it

Fabiano Preti has been suspended for a month, the linesman for Juventus-Inter. The reason for the suspension is for his failure at Vidal’s offside goal and Lichtsteiner’s foul on Palacio. Maggiani who was the linesman for Catania-Juventus have received the same punishment. However, the referee Paolo Tagliavento will be “downgraded” or rather have a temporary suspension until the Christmas break.

Source: fcinternews.it

By Jordanos Embaye
Close

Subscribe

to our newsletter