Stramaccioni: “Inter utför betydelsefullt arbete, släpper fram många ungdomar”Stramaccioni: ” Inter does important work, letting many young people come forward”

Stramaccioni: “Inter utför betydelsefullt arbete, släpper fram många ungdomar”Stramaccioni: ” Inter does important work, letting many young people come forward”-->
<!--:sv-->Stramaccioni: “Inter utför betydelsefullt arbete, släpper fram många ungdomar”<!--:--><!--:en-->Stramaccioni: ” Inter does important work, letting many young people come forward”<!--:-->
December 6, 2012 19:53
( )

Efter gårdagens presskonferens intervjuades Andrea Stramaccioni av Sport Mediasets Marco Barzaghi, Under intervjun berördes några aktuella ämnen och man inledde med att prata om det svåraste.

Vi börjar med situationen för Sneijder.

“Utifrån sett skulle jag föra samma resonemang som ni, men från insidan är det en situation som är betydligt tydligare än det kan verka. Det är rätt att jag tänker på Inter och klubben står för detta beslut och jag kan förstå att det är ett intressant ämne men mer än så vill jag inte säga för då skulle jag upprepa mig.”

I söndags mot Palermo vann laget igen.

“Jag sätter stort värde på viljan hos Inter att få ett bra resultat på hemmaplan och att man inte släppte in något mål. Viktiga faktorer med tanke på söndagens toppmöte.”

Idag är det match mot Neftchi, ett åtagande som helst undvikits.

“Jag tycker att Inter utför ett betydelsefullt arbete, släpper fram många ungdomar och i samband med små nödsituationer dyker det upp tillfällen för dem.”

Hur kommer Inter att gå in till matchen mot Napoli?

“Vi är inte i bästa form, men jag tror att vi kommer att göra bra ifrån oss för hittills har vi inte förlorat någon av de stora matcherna. Jag är säker på att mina spelare kommer att göra en fantastisk match. I söndags visade laget att man hade karaktär bortsett från de tekniska kvalitéerna.”

Källa: fcinternews.it

After yesterday’s press conference, Andrea Stramaccioni was interviewed by Sport Mediaset’s Marco Barzaghi, During the interview some current topics were touched upon and they began to talk about the most difficult.

We start with the situation for Sneijder.

“From the outside, I would make the same considerations that you do, but from the inside it is a situation that is much clearer than it may seem. It is right that I think about Inter and the club backs this decision and I can understand that it is an interesting subject but I will not say more than that because then I would repeat myself. “

On Sunday against Palermo the team won again.

“I greatly appreciate the willingness of Inter to get a good result at home and not letting in any goals. Important factors in view of Sunday’s big game.”

Today is the match against Neftchi, a commitment that would have been best avoided.

“I think Inter does important work, letting many young people come forward, and during a small emergency opportunities appears for them.”

How will Inter be going into the match against Napoli?

“We are not in the best shape, but I think we will do well because so far we have not lost any of the big games. I’m sure my players will do a fantastic match. On Sunday, the team showed that it had character apart from the technical qualities.”

Source: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter