Pastorello om Livaja: “Första gången jag såg honom spela påminde han mig direkt om Wayne Rooney”Pastorello on Livaja: “The first time I saw him play he reminded me immediately of Wayne Rooney”

Pastorello om Livaja: “Första gången jag såg honom spela påminde han mig direkt om Wayne Rooney”Pastorello on Livaja: “The first time I saw him play he reminded me immediately of Wayne Rooney”-->
December 7, 2012 13:38
( )

Med sina två, egentligen tre, mål i gårdagens match mot Neftchi ligger Inters Marko Livaja på delad tredjeplats i Europa Leagues skytteliga med totalt fyra mål. Andrea Stramaccioni har vid upprepade tillfällen berömt honom och för varje match han spelar får den unge kroaten nya beundrare. En som hela tiden har varit säker på Livajas förmåga är Federico Pastorello, medlare i de förhandlingar som tog anfallaren till Inter och i en exklusiv intervju med fcinternews.it berättar han om framtidsutsikterna för anfallaren.

Pastorello är du nöjd med uppvisningen igår kväll? Det blev tre gjorda mål även om det felaktigt bara är två som noterats.

“Marko gjorde en bra match mot Neftchi. Jag känner honom väl och jag kan säga att han kan göra mycket mer. Han har betydelsefulla egenskaper, men behöver fortfarande mogna.”

Du har bevittnat, genom de spelare du följer, flera betydelsefulla karriärer: Hur långt kan Livaja gå?

“Mycket långt. Han har fysisk styrka, talang och är inte rädd för någonting. Sedan, till hans fördel, har han den mentalitet flera spelare från öst har som innebär att han vet vad han vill och hur han ska få det.” 

Match efter match, mål efter mål upptäcker vi hans kvalitéer: vem skulle du jämföra honom med?

“När jag såg honom spela de första gångerna påminde han mig direkt om Wayne Rooney, både för de fysiska aspekterna och hans rörelser på planen. Självklart har han fortfarande en lång väg dit, men lita på att Marko kommer att överraska.”

Källa: fcinternews.it

With his two, in reality three, goals in yesterday’s match against Neftchi, Inter’s Marko Livaja is tied for third place in the Europa League’s scoring with four goals. Andrea Stramaccioni has repeatedly praised him and for every match he plays, the young Croatian gets new admirers. One that has always been sure of Livaja’s ability is Federico Pastorello, mediator in the negotiations that took striker to Inter and in an exclusive interview with fcinternews.it he talks about the prospects for the striker.

Pastorello are you satisfied with the show last night? There were three goals even if it’s incorrectly only two that were recorded.

“Marko did a good game against Neftchi., I know him well and I can say that he can do much more. He has great qualities, but still needs to mature.”

You have witnessed, through the players you follow, several significant careers: How far can Livaja go?

“Very far. He has physical strength, talent and is not afraid of anything. Then, to his advantage, he has the mentality of several players from the East, which means that he knows what he wants and how to get it.”

Game after game, goal after goal, we discover his qualities: Who would you compare him to?

“When I saw him play the first few times he reminded me immediately of Wayne Rooney, both for his physical aspects and his movement on the pitch. Obviously he still has a long way to go, but rest assured that Marko will surprise you.”

Source: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter