Cordoba om Sneijder: “Vi hoppas allt löser sig på ett bra sätt, för honom och för oss”Cordoba on Sneijder: “We hope it all works out positively, for him and for us”

Cordoba om Sneijder: “Vi hoppas allt löser sig på ett bra sätt, för honom och för oss”Cordoba on Sneijder: “We hope it all works out positively, for him and for us”-->
December 11, 2012 00:18
( )

Vid sidan av Javier Zanetti och hans Fundacion Pupi på välgörenhetsgalan som organiserades i Milano i kväll fanns Ivan Ramiro Cordoba. Inters lagledare och hans fru Maria Isabel har hjälpt colombianska barn sedan 2004 genom sin stiftelse Colombia te quiere ver, som finansierar projekt som tillhandahåller medicinsk och social hjälp. Den tidigare försvararen förklarade: “Den här kvällen handlar om att hjälpa barn i nöd. Nu har jag ännu mindre tid för stiftelsen än jag hade innan, men man tar sig tid ändå om det är för att hjälpa andra.”

Från solidaritet till ett av de heta ämnena för tillfället: Wesley Sneijder. Cordoba förklarade att han nu befinner sig i en situation där han måste relatera till holländaren på ett annat sätt än när de var lagkamrater: “Det är en ny erfarenhet för mig. I många av de situationer jag befinner mig i, följer jag bara min instinkt. Då menar jag alla sorters situationer, inte bara de som rör Sneijder. Jag har känt honom i flera år, vi respekterar varandra och vi talar om många olika saker. Han vet att när det finns respekt, kan allt annat ordna sig. Ingen har någonsin ifrågasatt hans betydelse. Vi hoppas allt löser sig på ett bra sätt, för honom och för oss.”

När det gäller Inters mål, förklarade lagledaren att “Inter arbetar på ett nytt projekt och det är det som betyder mest. Vi kommer att summera allt i slutet. Vi befinner oss fortfarande i en övergångsperiod och det innebär att vi måste arbeta hårdare än andra lag som Juventus. Skulle jag fortfarande vilja spela? Självklart, så är det alltid, men jag koncentrerar sig på mitt nya jobb nu.”

När det gäller hans kapten och vän Javier Zanetti, avslöjade Cordoba att han tror att han skulle kunna fortsätta nästa år, eftersom “så som han spelar nu skulle han kunna fortsätta. Att ha en spelare av världsklass som honom i laget är en sådan bonus.”

Om Fredy Guarin: “Jag har stort förtroende för honom, eftersom jag har känt honom länge och alltid vetat att han har en exceptionell förmåga. Han tillför så mycket till laget. Han måste fortsätta att kämpa och vrida på det när han får chansen att spela. Vårt lag är en tuff nöt att knäcka och det är bra, alla kämpar tillsammans. Juan Jesus min arvinge? Jag tänker inte tala om arvingar, men han har en enorm talang och potential. Förhoppningsvis kommer han fortsätta som han gör med samma ansvar.”

Källa: inter.it

Alongside Javier Zanetti and his Fundacion Pupi at the charity event organised in Milan this evening was Ivan Ramiro Cordoba. The Nerazzurri team manager and his wife Maria Isabel have been helping Colombian children since 2004 through their Colombia te quiere ver Foundation, which finances projects providing medical and social aid. The former defender explained: “This evening is about helping children in need. Now I have even less time for the Foundation than I did before, but you make the time anyway if it’s to help others.”

From solidarity to one of the hot topics of the moment: Wesley Sneijder. Cordoba explained that he now finds himself having to relate to the Dutchman in a different way than when they were team-mates: “It’s all a new experience for me. In many of the situations I find myself in, I just go with my instinct. All sorts of situations I mean, not just those concerning Sneijder. I’ve known him for years, we respect each other and we talk about lots of different things. He knows that when there’s respect, everything else can sort itself out. No one has ever questioned his importance. We hope it all works out positively, for him and for us.”

As for Inter’s targets, the team manager explained that “Inter are working on a new project and that’s what matters the most. We’ll add everything up at the end. We’re still in transition and that means we need to work harder than other teams like Juventus. Would I still like to be playing? Of course, you always have that, but I’m concentrating on my new job now.”

As for his captain and friend Javier Zanetti, Cordoba revealed that he thinks he could carry on next year, because “the way he’s playing at the moment he could continue. Having a world-class player like him in the side is such a bonus.”

On Fredy Guarin: “I have great faith in him because I’ve known him for a long time and I’ve always known that he’s got exceptional ability. He brings so much to the team. He must keep plugging away and turning it on when he gets the chance to play. Our team is a tough nut to crack and that’s great, everyone fights together. Is Juan Jesus my heir? I’m not going to talk about heirs but he does have enormous talent and potential. Hopefully he’ll carry on as he’s doing with the same responsibility.”

Source: inter.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter