Sneijder:”Jag vill inte känna mig pressad efter allt jag gjort”Sneijder: “After all I’ve done I don’t want to feel like I’m under pressure”

Sneijder:”Jag vill inte känna mig pressad efter allt jag gjort”Sneijder: “After all I’ve done I don’t want to feel like I’m under pressure”-->
January 16, 2013 19:31
( )

Wesley Sneijder intervjuades exklusivt av Gazzetta dello sport idag och uttalade sig om sin situation:

“Är det sant att folk sa att jag skulle vara i Istanbul idag? Nej jag är här. Men en sak gjorde mig arg. Vad? Pressen de satte på mig. Precis som alla spelare som i den här perioden av mercaton måste bestämma vad de ska göra och vart de ska till den 31a januari, så kommer jag också göra det. Jag har inte bråttom och jag vill inte sätta mig i brådska heller. Morattis ord? Sätter man allt som hänt de senaste månaderna i ett sammanhang mot det jag och de andra gjorde när vi skrev fotbollshistoria, så vill jag inte att de sätter press på mig. Om det finns förvirring för buden jag fått? Nej det handlar inte om de bud jag har fått, det är bara efter allt det jag har gjort så vill jag inte känna mig såhär, nästan tvingad att fatta ett beslut på kort tid om ett viktigt steg i mitt liv. Om det är en fråga om pengar? Nej.”

Källa: Fcinternews.it

Wesley Sneijder spoke exclusively to the Gazzetta dello sport today about his situation:

“If it’s true that I’d be in Istanbul today? No I’m here, but one thing made me angry. What? The pressure they put on me. Just like any other player who at this phase of the mercato needs to decide what to do and where they’ll go until the 31st of January, I’ll do the same. I’m not in a hurry and I don’t want to be put in a hurry either. The words of Moratti? If you put everything that has happened the last months in a perspective against what me and the others did when we wrote the history of football, I don’t want them to put pressure on me. If there’s confusion about the offers I received? No it’s not about the offers I received, it’s just that after all I’ve done I don’t want to feel this way, almost forced to make a decision on a short time basis about an important decision in my live. If it’s about money? No.”

Source: Fcinternews.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter