GdS: “A sale of Coutinho a must to acquire Paulinho”GdS: “En försäljning av Coutinho ett måste för att värva Paulinho”

GdS: “A sale of Coutinho a must to acquire Paulinho”GdS: “En försäljning av Coutinho ett måste för att värva Paulinho”-->
January 23, 2013 11:29
( )
SempreInter.com

Coutinho7
Inter is still dreaming of Paulinho. But after an initial period of euphoria following the sale of Sneijder, media has made calculations and realized that there isn’t much to celebrate. “The clause which was established in August, when the midfielder extended his contract with Corinthians (1.8 million annually), was 15 million, to which fees must be added. In Brazil there is talk, however, that the figure is closer to 20 million due to the division of the ownership of Paulinho (which belongs to Corinthians and Grupo Pão de Açúcar).”

This is how the situation is described in the Gazzetta dello Sport, which yesterday was optimistic that a negotiation could have a good ending. The solution? To sell someone for at least 13 to 15 million. The main suspect is still Coutinho, who is garnering interest from Premier League clubs Liverpool and Southampton.

Source: fcinternews.itCoutinho7
Inter drömmer fortfarande om Paulinho. Men efter en inledande period av eufori efter försäljningen av Sneijder har media räknat och insett att det inte finns mycket att fira. “Klausulen som inrättades i augusti, när mittfältaren förlängde sitt kontrakt med Corinthians (1,8 miljoner euro per år), var 15 miljoner, till vilket arvoden måste läggas till. I Brasilen talas det dock om att siffran ligger närmare 20 miljoner på grund av uppdelningen av äganderätten till Paulinho (som tillhör Corinthians och Grupo Pão de Açúcar).”

Så beskrivs situationen i Gazzetta dello Sport, som igår var optimistiska till att en förhandling skulle kunna få ett bra slut. Lösningen? Att sälja någon för minst 13 till 15 miljoner. Den huvudmisstänkte är alltjämt Coutinho, som intresserar Premier League klubbarna Liverpool och Southampton.

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter