Di Marzio: “Brancas brazilian mission for Paulinho can start..”Di Marzio: “Brancas uppdrag i Brasilien för Paulinho kan påbörjas..”

Di Marzio: “Brancas brazilian mission for Paulinho can start..”Di Marzio: “Brancas uppdrag i Brasilien för Paulinho kan påbörjas..”-->
<!--:en-->Di Marzio: “Brancas brazilian mission for Paulinho can start..”<!--:--><!--:sv-->Di Marzio: “Brancas uppdrag i Brasilien för Paulinho kan påbörjas..”<!--:-->
January 26, 2013 16:44
( )
SempreInter.com

paulinho

Gianluca di Marzio continues his report about the sale of Coutinho that means Inter will go all in on getting Paulinho:

“Branca is ready to go to Brazil to start the assaul for Paulinho. There not a lot of time and there are only five days of the mercato remaining. Moratti must give his ok for the mission that won’t be easy. It’s a fight against time, every problem with banks, negotiations and bureaucracy. Inter need to go to Brazil to negotiate in person and to try to finish the negotiations before the mercato closes. All in for Paulinho, let the mission begin.”

Source: Fcinternews.itpaulinho

Gianluca di Marzio skriver vidare på sin blogg om försäljningen av Coutinho som innebär att Inter kommer satsa på att knyta till sig Paulinho:

“Branca är redo att åka till Brasilien för att påbörja attacken för Paulinho. Det finns lite tid, det är bara fem dagar kvar av mercaton. Moratti måste ge klartecken för uppdraget som inte kommer vara lätt. Det är en kamp mot tiden, man måste lösa allt med banker, förhandlingar och byråkrati. Inter måste till Brasilien för att försöka och för att förhandla på plats, bara på det sättet kan man klara av att avsluta affären innan mercatons avslut. All in på Paulinho, låt uppdraget börja.”

Källa: Fcinternews.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter