Coutinho-Liverpool – Here are the figures!Coutinho-Liverpool – Här är siffrorna!

Coutinho-Liverpool – Here are the figures!Coutinho-Liverpool – Här är siffrorna!-->
January 28, 2013 12:21
( )

Coutinho04
Today the Gazzetta della Sport gives us the full report of Coutinho’s transfer to Liverpool. Countinho can be counted as a Liverpool player and Inter will recieve 12,5 million euros for the player. Coutinho will sign a contract with Liverpool that goes over the next four years. The deal will be made official soon.Coutinho04
Idag får vi en överblick över Coutinhos flytt till Liverpool av Gazzetta della Sport. Enligt den rosa tidningen så kan Coutinho redan nu räknas som en Liverpoolspelare och Inter kommer få 12,5 miljoner euro för honom. Coutinho själv kommer att skriva ett kontrakt som sträcker sig över de kommande fyra åren. Affären kommer att göras officiell inom kort.

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter