Moratti: “We are not selling Coutinho because of money, but because of greater needs at other positions”Moratti: “Vi säljer inte Coutinho för pengarna, utan för att vi har större behov på andra positioner”

Moratti: “We are not selling Coutinho because of money, but because of greater needs at other positions”Moratti: “Vi säljer inte Coutinho för pengarna, utan för att vi har större behov på andra positioner”-->
January 28, 2013 16:09
( )

moratti 650
Our colleagues at fcinternews.it managed to get a brief chat with Massimo Moratti outside the Saras offices. The president confirmed that negotiations are ongoing regarding Paulinho: “No, there’s nothing new to report regarding Paulinho. Branca in Brazil? It is Six o’clock in the morning right now in Brazil. But deals will be done if there are conditions that make it possible for us to implement them. Under the conditions that I’m aware of it may be possible, if these changes it won’t. ”

Then the sale of Coutinho was discussed: “Everything is done for certain purposes. We are selling him, not because we want to make money, but because we have greater needs at other positions than Coutinho’s, in addition to age. A midfielder to replace Mudingayi? We must feel sorry for the guy, unfortunate. it is not the substitute I worry about. ”

Source: fcinternews.itmoratti 650
Våra kollegor på fcinternews.it lyckades få en kort pratstund med Massimo Moratti utanför Saras kontor. Presidenten bekräftade att förhandlingar pågår angående Paulinho: “Nej, det finns inget nytt att berätta angående Paulinho. Branca i Brasilien? Klockan är sex på morgonen nu i Brasilien. Men affärerna sker om det finns förutsättningar som gör det möjligt för oss att genomföra dem. Under de förutsättningar jag känner till kan det vara möjligt, om dessa ändras blir det istället inte det.”

Därefter diskuterades försäljningen av Coutinho: “Allt är gjort för vissa ändamål. Sen säljer vi honom dock inte för att vi vill tjäna pengar utan eftersom vi har större behov på andra positioner än Coutinhos, utöver åldern. En mittfältare för att ersätta Mudingayi? Vi måste tycka synd om killen, olyckligt. Det är inte ersättaren jag oroar mig för.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter