Longo: “I don’t know if I will remain at Espanyol in Februrary”Longo: “Jag vet inte om jag kommer vara kvar i Espanyol i februari”

Longo: “I don’t know if I will remain at Espanyol in Februrary”Longo: “Jag vet inte om jag kommer vara kvar i Espanyol i februari”-->
<!--:en-->Longo: “I don’t know if I will remain at Espanyol in Februrary”<!--:--><!--:sv-->Longo: “Jag vet inte om jag kommer vara kvar i Espanyol i februari”<!--:-->
January 29, 2013 16:10
( )
SempreInter.com

Longo 650
According to reports from Spain, Samuele Longo wants return to Inter after spending the first half of the season on loan at Spanish Espanyol. Before today’s training session, he reportedly told journalists outside the Training Centre Sant Andria that he would talk to the management during the day about his future. Longo also responded that he did not know whether he will remain in Espanyol in February. The player then referred to his agent who will hold talks with the club about the future. Meanwhile Espanyol continues to be quiet and claim that the player will remain in Javi Aguirre’s team.

Source: fcinternews.itLongo 650
Enligt rapporter från Spanien vill Samuele Longo återvända till Inter efter att spenderat första halvan av säsongen på lån i spanska Espanyol. Innan dagens träningspass uppges han ha berättat för journalister utanför träningsanläggningen Sant Andria att han under dagen skulle prata med ledningen om sin framtid. Longo ska också ha svarat att han inte visste om han blir kvar i Espanyol i februari. Spelaren ska ha hänvisat till sin agent som kommer att föra samtal med klubben om framtiden. Samtidigt fortsätter Espanyol att vara tysta och hävdar att spelaren kommer att bli kvar i Javi Aguirres lag.

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter