Sky: “Mariga returns to Parma on loan”Sky: “Mariga återvänder till Parma på lån”

Sky: “Mariga returns to Parma on loan”Sky: “Mariga återvänder till Parma på lån”-->
<!--:en-->Sky: “Mariga returns to Parma on loan”<!--:--><!--:sv-->Sky: “Mariga återvänder till Parma på lån”<!--:-->
January 30, 2013 15:48
( )

Mariga 644
According to Sky Sport 24, McDonald Mariga returns to Parma. The prior period in Parma ended prematurely because of an injury, but now the Kenyan is returning to Roberto Donadoni’s team on loan. The agreement between the clubs is a loan with right to purchase co-ownership.

Source: fcinternews.itMariga 644
Enligt Sky Sport 24 återvänder McDonald Mariga till Parma. Den före perioden i Parma avslutades i förtid på grund av en skada men nu återvänder alltså kenyanen till Roberto Donadonis lag på lån. Enligt överenskommelsen mellan klubbarna handlar det om ett lån med rätt att köpa delägarskap.

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter