Who is Mateo Kovacic?Vem är Mateo Kovacic?

Who is Mateo Kovacic?Vem är Mateo Kovacic?-->
January 31, 2013 11:31
( )

Kovacic Inter
“Hello, Mateo? Inter want you, they have made an offer and you will be moving to Milan.” A surprising phone call that sounded something like that. As unexpected as it was welcome. Life for Mateo Kovacic has changed in a few hours. From Croatia to Italy, from Zagreb to Milan, from Dinamo to Inter. January 30, a day that will be hard to forget for Kovacic. It’s his first day as an Inter player, it is the beginning of a new adventure.

Kovacic is 18 years old and has a child’s eyes, surprised and happy. When they told him about Inter he became dazed, he had not expected it. Mateo was in Nedugorje, in Bosnia, on the border to Croatia. There Dinamo Zagreb were in preparations to return to the pitch after the long winter break without games in the league. Kovacic trained, focusing on returning to play, but with Dinamo. Instead, it will be with a different shirt, the Inter shirt. At the same time agent Bozzo, Inter’s envoy, reached an agreement with Dinamo Zagreb. Kovacic packed his bags. He left Medugorje in the afternoon with destination Zagreb. He came home in the evening, the last night in “his” Zagreb. Today, he leaves with a private flight, Milan is waiting. Medical examinations, signature and finally the pitch. Kovacic can’t wait to play for Inter.

“I love Inter, it’s a dream. I’m so happy,” he confided to his closest friends, teammates who talk about how Mateo always liked Inter. So much so that he often used Inter when he played Playstation and dreamed of one day playing there in a future which has now become a reality. The friends were those Mateo called when he heard about Inter, who have known him since he was 13 years old when he made the transition to Dinamo. It was 2007, the year of his arrival in Croatia. Kovacic has an EU passport because he was born in Linz, Austria. His family is Croatian, his father moved to Austria to get a job. It was there Mateo for the first time started kicking a football: at six years of age, in 2000, he played with Lask Linz youth academy. In 2007, with the transition to Dinamo, began the journey that brought him to the football that counts. The step from playgrounds in Linz to the Santiago Bernabeu is shorter than you think.

Playing in Madrid, against Real Madrid, is difficult for anyone. Imagine then how it is for anyone who is 17 years old. Kovacic has already played 12 matches in the Champions League and he is only 18 years old. That is normal for anyone who made his debut at 16 and a half years of age. How he debuted? With a goal of course. Pity then that the record was stolen by another young Croatian jewel, Alen Halilovic, born in 1996 who was close to Inter in January last year. But that’s another story, this is Mateo Kovacics time.

Surprised by the call from Inter, but happy. Inter wanted him most of all and anticipated the rest of Europe. For several years, the name Mateo Kovacic has been in the plans for all the top clubs. Last year, Arsenal offered eight million, Dinamo refused. He attracted interest mainly from Manchester City, Chelsea tried yesterday to outbid, Real followed him with interest and even Juventus and United followed him. There is also a background story. Two days ago Dnipro came to Medugjorje and knocked on the door for Dinamo’s Vrsalijko, another talent followed by Inter. Dinamo said no, because they knew that they would sell Kovacic to Inter. Inter actually had, after Paulinhos no, no doubts: they wanted Kovacic immediately, a request from Stramaccioni. So two days ago Dinamo were contacted and yesterday Bozzo went to Croatia to negotiate and close the deal.

Who is Mateo Kovacic? He is a central midfielder, but not only that. He can play as mezzala, has often played as regista but was born to be a trequartista. He loves to play the ball on the ground, his role models are Iniesta and Xavi. He is 179 centimeters long, but it is the physical aspect which needs to be developed most. His technique is high-level, he does not lack passes and shots of high quality in his repertoire. Magical feet and technical skills of a real talent. During the season, he has played eleven matches and scored one goal in the league. After a tough start to the season, Kovacic has become steadfast in the starting eleven and played ten matches in a row. Perhaps it was that which convinced Inter from October to November. He has retained his spot match after match. This season with Dinamo Zagreb he has played in several different positions. In 4-2-3-1 as an offensive midfielder behind the striker, but also as one of the two in the middle. But he has also played as a mezzala to the right in 4-3-3 and as a pure regista with two midfielders.

Last season he played 25 matches in the league and scored four goals. Other than that, he has played 12 matches in the Champions League during the last two seasons, the Europe that counts. He has a vision for the game, good ball control and shot: key features technically. He is very good in the horizontal passages, he is measured and often seek passes or plug in the ball behind the defenders. He is very young and must develop very much physically to play in Italy. Now it’s early, he can not yet make the difference, but he can still be useful from the beginning. Stramaccioni can try him on every position in midfield. As regista, an ideal role for the future, but perhaps still too early, or inner midfielder in 3-5-2 with a straight midfield. Guarin on one side, Kovacic (or Kuzmanovic) on the other with Cambiasso or Gargano in the middle. Or in a higher position in 3-4-1-2 as Vice Guarin. It is therefore Stramaccioni wanted him directly, Inter have followed him for a long time. However, he must mature with patience and in an environment that supports him. No, I will not call him the new Modric or the new Boban. He’s just Mateo Kovacic. Give him time, confidence and a ball. The rest is up to him.

Source: fcinternews.itKovacic Inter
“Hej, Mateo? Inter vill ha dig, de har lagt ett bud och du kommer att flytta till Milano.” Ett överraskande telefonsamtal som lät ungefär så. Lika oväntat som välkommet. Livet för Mateo Kovacic har förändrats på några timmar. Från Kroatien till Italien, från Zagreb till Milano, från Dinamo till Inter. Den 30 januari, en dag som kommer att bli svår att glömma för Kovacic. Det är hans första dag som Inter spelare, det är början på ett nytt äventyr.

Kovacic är 18 år gammal och har ett barns ögon, överraskad och glad. När de berättade för honom om Inter blev omtöcknad, han hade inte förväntat sig det. Mateo var i Nedugorje, i Bosnien, på gränsen till Kroatien. Där förberedde sig Dinamo Zagreb för att återvända till fotbollsplanen efter det långa vinteruppehållet utan ligaspel. Kovacic tränade, tänkte på att återgå till att spela, men med Dinamo. Istället blir det med en annan tröja, Inters tröja. Då nådde agenten Bozzo, Inters sändebud, en överenskommelse med Dinamo Zagreb. Kovacic packade sina väskor. Han lämnade Medugorje på eftermiddagen med destination Zagreb. Han kom hem på kvällen, den sista natten i “hans” Zagreb. Idag lämnar han med ett privatflyg, Milano väntar. Läkarundersökningar, signatur och slutligen fotbollsplanen. Kovacic längtar efter att spela för Inter.

“Jag älskar Inter, det är en dröm. Jag är så glad,” sa han i förtroende till sina närmaste vänner, lagkamrater som berättar om hur Mateo alltid gillat Inter. Så pass mycket att han ofta använde Inter när han spelade Playstation och drömt om att en dag spela där i en framtid som nu blivit verklighet. Vännerna var dem Mateo ringde till när han fick höra talas om Inter, de som har känt honom sedan han var 13 år gammal då han gjorde övergången till Dinamo. Det var 2007, året för hans ankomst i Kroatien. Kovacic har ett EU-pass eftersom han är född i Linz, Österrike. Hans familj är kroatisk, hans far flyttade till Österrike för att få arbete. Det var där Mateo för första gången sparkade på en fotboll: vid sex års ålder, år 2000, spelade han med Lask Linz ungdomsakademi. Under 2007, i och med övergången till Dinamo, påbörjades den resa som förde honom till den fotboll som räknas. Från lekplatser i Linz till Santiago Bernabeu är steget kortare än man tror.

Att spela i Madrid, mot Real Madrid, är svår för vem som helst. Förställ dig då hur det är för den som är 17 år gammal. Kovacic har redan spelat 12 matcher i Champions League och han är bara 18 år gammal. Det är ingenting konstigt för den som gjort sin debut vid 16 och ett halvt års ålder. Hur debuterade han? Med ett mål så klart. Synd då att rekordet stulits av en annan ung kroatisk juvel, Alen Halilovic född 1996 som var nära Inter i januari förra året. Men det är en annan historia, det här är Mateo Kovacics tid.

Överraskad av samtalet från Inter, men lycklig. Inter ville ha honom mest av alla, man föregick hela Europa. Under flera år har namnet Mateo Kovacic funnits i planeringen för alla toppklubbarna. Förra året erbjöd Arsenal åtta miljoner, Dinamo vägrade. Han tilldrog sig intresse framför allt från Manchester City, Chelsea försökte igår att bjuda över, Real följde med intresse och även Juventus och United bevakade honom. Det finns dessutom en bakgrundshistoria. För två dagar sedan kom Dnipro till Medugjorje och knackade på Dinamos dörr angående Vrsalijko, en annan talang som följts av Inter. Dinamo sa nej, eftersom man visste att man skulle sälja Kovacic till Inter. Inter hade faktiskt, efter Paulinhos nej, inga tvivel: man ville ha Kovacic direkt, en begäran från Stramaccioni. Så för två dagar sedan kontaktades Dinamo och igår åkte Bozzo till Kroatien för att förhandla och avsluta affären.

Vem är Mateo Kovacic? Det är en central mittfältare, men inte enbart. Han kan spela som mezzala, har ofta spelat som regista men är född till trequartista. Han älskar att spela bollen på marken, hans förebilder är Iniesta och Xavi. Han är 179 centimeter lång, men det är den fysiska aspekten som behöver utvecklas mest. Hans teknik är på hög nivå, han saknar inte passningar och skott av hög kvalitet i sin repertoar. Magiska fötter och teknisk kunskap som en riktig talang. Under säsongen har han spelat elva matcher och gjort ett mål i ligan. Efter en tuff inledning på säsongen har Kovacic blivit fast i startelvan och spelade tio matcher i rad. Kanske var det det som övertygade Inter från oktober till november. Han har behållit sin plats match efter match. Med Dinamo Zagreb har han under den här säsongen spelat på flera olika positioner. I 4-2-3-1 som offensiv mittfältare bakom anfallaren, men också som en av de två på mitten. Men han har även spelat som mezzala till höger i 4-3-3 och som ren regista med två mittfältare.

Förra säsongen spelade han 25 matcher i ligan och gjorde fyra mål. Utöver det har han under två säsonger spelat 12 matcher i Champions League, det Europa som räknas. Han har en blick för spelet, bra bollkontroll och skott: viktiga egenskaper rent tekniskt. Han är mycket bra i de vågräta passagerna, han gör bra avvägningar och söker ofta passningar eller instick bakom försvararna. Han är väldigt ung och måste utvecklas mycket fysiskt för att kunna spela i Italien. Nu är det tidigt, han kan ännu inte göra skillnaden, men han kan trots det vara användbar redan från början. Stramaccioni kan pröva honom på varje position på mittfältet. Som regista, en idealisk roll för framtiden men kanske ännu för tidigt, eller som innermittfältare i 3-5-2 med ett rakt mittfält. Guarin på ena sidan, Kovacic (eller Kuzmanovic) på den andra med Cambiasso eller Gargano i mitten. Eller i en position längre fram i 3-4-1-2 som vice Guarin. Det är därför Stramaccioni ville ha honom direkt, Inter har följt honom under en längre tid. Han måste dock mogna med tålamod och en omgivning som stödjer honom. Nej, jag kommer inte kalla honom den nye Modric eller nye Boban. Han är bara Mateo Kovacic. Ge honom tid, förtroende och en boll. Resten är upp till honom.

Källa: fcinternews.it

Olof Svensson
By Olof Svensson

Massimo Moratti: “Inter’s Problems Not Mental But Physical”

January 30, 2018 19:00
( )

Former Inter president and owner, Massimo Moratti tried to analyze the situation of the current Inter team in a long interview with FcInterNews. The Italian…

Vanheusden Set To Leave Inter On Loan

January 29, 2018 22:00
( )

Zinho Vanheusden is one step away from leaving Inter on loan this transfer window according to the latest reports. As reported by reputed Italian journalist Gianluca…

Spalletti To Start D’Ambrosio & Cancelo Against SPAL

January 26, 2018 21:30
( )

Newly signed Inter midfielder Rafinha seem to be far more fit physically than previously thought Italian TV Channel Premium Sport report. According to the report…

Davide Santon’s Father: “He Is Focused On The Next Match Against S.P.A.L.”

January 25, 2018 21:30
( )

The father of Inter’s Italian full-back Davide Santon, Micro Santon was today interviewed by Italian media outlet La Nuova Ferrara. Santon senior spoke about what…

Rafinha: “Can’t Wait To Get Started at Inter”

January 25, 2018 21:05
( )

Inter’s new signing Brazilian international Rafinha Alcantara has already announced been revealed by Inter on Facebook and interacted with fans worldwide over on the social…