Montella: “Everyone who work in football knows that there may be ups and downs”Montella: “Alla som arbetar inom fotbollen vet att det kan finnas med- och motgångar”

Montella: “Everyone who work in football knows that there may be ups and downs”Montella: “Alla som arbetar inom fotbollen vet att det kan finnas med- och motgångar”-->
<!--:en-->Montella: “Everyone who work in football knows that there may be ups and downs”<!--:--><!--:sv-->Montella: “Alla som arbetar inom fotbollen vet att det kan finnas med- och motgångar”<!--:-->
February 17, 2013 23:46
( )
SempreInter.com

Montella01
After the final whistle of this evening’s meeting between Fiorentina and Inter, a smiling Vincenzo Montella was interviewed by Sky: “I do not know if it was the most beautiful Fiorentina, but in terms of opposition and intensity, it was a good performance. I thought it was a pity about the last goal because even when playing like this, it is always worrying to concede a goal, even if it’s only one, but it was a nice evening and I’m sure president Diego Della Valle was at the stadium to watch us. He’s always near, even via phone and he gives us a calmness and spurs us towards the ultimate goal, he reminds us always to have fun when we play and this gives us the right conviction. I have not yet spoken to Stramaccioni, I understand the bitterness he feels and how bad he feels, but he has the strength to move on, they’re still playing in all competitions and is currently rebuilding just like we are and everyone who work in football knows that there may be ups and downs.”

“The best athletic performance? There were many, from the heel of Aquilani that led to the goal, there are many situations to emphasize, but it was a great match and the players in the team are happy. Our games at home are a big difference compared to the games away from home, like the games in Udine and Catania and we must improve on that. Formations are determined depending on the development of the games and the idea of how we play is the same, but those who interpret it can change. Physically, we are good, and the important thing is to always be responsive to best develop the way we play.”

Source: fcinternews.itMontella01
Efter slutsignalen av kvällens möte mellan Fiorentina och Inter var det en leende Vincenzo Montella som intervjuades av Sky: “Jag vet inte om det var det vackraste Fiorentina, men sett till motståndet och intensiteten var det en bra prestation. Jag tyckte det var lite synd med det sista målet eftersom det, även när vi spelare så här, alltid är bekymmersamt att släppa mål, även om det bara är ett, men det var en trevlig kväll och jag är säker på att presidenten Diego Della Valle fanns på arenan för att se oss. Han finns dock alltid nära, även via telefon och han ger oss ett lugn och sporrar oss mot det slutliga målet, han påminner oss alltid om att ha roligt när vi spelar och detta ger oss den rätta tron. Jag har ännu inte pratat med Stramaccioni, jag förstår den bitterhet han känner och hur dåligt han mår, men han har styrkan att gå vidare, de är ju fortfarande kvar i alla turneringar och är i en uppbyggnadsfas precis som vi och alla som arbetar inom fotbollen vet att det kan finnas med- och motgångar.”

“De bästa idrottsliga insatserna? Det var många, från klacken av Aquilani som ledde till målet, det finns många situationer att framhålla, men det gjordes en stor match och spelarna i laget är nöjda. Vårt spel på hemmaplan är en stor skillnad jämfört med matcherna på bortaplan som de vi otroligt nog förlorade i Udine och Catania och detta måste vi förbättra. Formationerna bestäms beroende på utvecklingen av matcherna och tanken med spelet är detsamma men de som utför det kan förändras. Fysiskt sett är vi bra och det viktiga är att alltid vara lyhörd för att på bästa sätt utveckla vårt sätt att spela.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter