Stramaccioni: “Not selecting Cassano is a decision I have made, he is not suspended”Stramaccioni: “Att inte ta ut Cassano är ett beslut jag tagit, han är inte avstängd”

Stramaccioni: “Not selecting Cassano is a decision I have made, he is not suspended”Stramaccioni: “Att inte ta ut Cassano är ett beslut jag tagit, han är inte avstängd”-->
<!--:en-->Stramaccioni: “Not selecting Cassano is a decision I have made, he is not suspended”<!--:--><!--:sv-->Stramaccioni: “Att inte ta ut Cassano är ett beslut jag tagit, han är inte avstängd”<!--:-->
March 2, 2013 14:11
( )
SempreInter.com

stramaccioni 660

The reason why Cassano is not selected, why Rocchi hasn’t played that much, Guarin’s role and the opponent Catania. These were some of the subjects Inter’s coach Andrea Stramaccioni talked about when he held the press conference ahead of tomorrow’s game against Catania.

Catania has performed well at home. What are the risks with this game?

“Maran and his team are doing an incredible job, extraordinary. It is a face off, at home, they have achieved good results and beat Lazio, Fiorentina, Roma and played a draw against Napoli. It is an arena that has historically has been difficult for Inter and to to this, we arrive mentally prepared after having taken advantage of a week without playing.”

Is the fact that Cassano not been selected to equate with a suspension? What has happened?

“It is a decision I have taken and not a suspension. The thing that happened yesterday should be described as a thing that can happen, it was only a discussion. Whoever wrote this today doesn’t want us well because these things must stay in the locker room. There was a discussion, there was no other contact. It annoys me that this was reproduced on the outside. In addition, Cassano in the last seven matches has played a lot, to not select him is my decision and I do not want this to become a press conference about Cassano.”

In the attack there is also the absence of Milito.

“It is impossible to play all games with Palacio and Cassano and always have them on the pitch, in the league, we also have Rocchi availible. We often play with one striker because using two is not easy, there is a solution that is not doable. Technically, it is something that could happen.”

How is Rocchi doing? Why hasn’t he played much?

“He’s paying for the problem that he is not on the list of players availible for the Europa League, there have been painful decisions and no one thought that Diego would get hurt. He has not felt well in recent matches, we knew that, and in Udine and in the cup I have shown that I want to use him, and therefore he has played. Now he feels good and during the end of the season he will be used often.”

Will it be difficult to play with few attackers?

“I am not trying to find excuses, even though there is no doubt that this has been a miserable season with injuries that almost never happen. But we are going  for three points, starting tomorrow we have to pick up points because there is so much at stake.”

Guarin is a versatile player, but where does Stramaccioni see him?

“His ideal position is as a central midfielder in a three-man midfield because he can use his power and his shot is best there. I have used him as a support for the attack that lost some power when we lost Milito, I started playing with him there to not distort the trident. These two games have been a bit random because we have not had time to work, he was forced to constitute a quarter of our midfield and against Milan, he was suffering, but it was not his fault. Now he will get to play on the position he prefers because I have Schelotto and Alvarez that gives me options.”

Is there a chance that we will see the purchases made in January?

“Kuzmanovic, Schelotto and Rocchi are, for various reasons, not on the list of players that can be used in the Europa League and they will be used, either from the beginning or enter during the match. But all of them are showing that they can still do well.”

Is there a risk that we will see a ‘Christmas tree formation’?

“It is risky to play with two strikers when there are only two available, especially since you risk losing a player, given the many tournaments. In midfield I have more solutions.”

That the discussions should remain in the dressing room is right, but is suspending Cassano justified?

“I answer with facts: if he had been suspended, he would not have practiced today. To not select him is a decision I have made, on Monday, he will train regularly and if nothing happens, he will be among the 18 players going to London.”

Source: fcinternews.itstramaccioni 660

Orsaken till att Cassano inte är uttagen, orsaken till att Rocchi inte spelat så mycket, Guarins roll och motståndaren Catania. Dessa frågor berördes av Intertränaren Andrea Stramaccioni när han för en stund sedan höll presskonferens inför morgondagens match mot Catania.

Catania har presterat bra på hemmaplan. Vilka risker finns det med den här matchen?

“Maran och hans lag gör ett otroligt jobb, extraordinärt. Det är ett direktmöte, på hemmaplan har de nått bra resultat och slagit Lazio, Fiorentina, Roma och spelat oavgjort mot Napoli. Det är en arena som historiskt sett varit svår för Inter och för alla och till denna kommer vi mentalt förberedda efter att ha dragit fördel av en spelledig vecka.”

Är det faktum att Cassano inte blivit uttagen att likställa med en avstängning? Vad har hänt?

“Det är ett beslut jag tagit och inte någon avstängning. Det som hände igår bör beskrivas som sådant som kan hända, det var endast en diskussion. Den som har skrivit om detta idag vill oss inte väl eftersom sådana här saker måste stanna i omklädningsrummet. Det var en diskussion, det var ingen annan kontakt. Det retar mig att detta har återgetts på utsidan. Dessutom har Cassano i de sju senaste matcherna spelat mycket, att inte ta ut honom är mitt beslut och jag vill inte att det här ska bli en presskonferens om Cassano.”

I anfallet saknas ju även Milito.

“Det är omöjligt att spela alla matcher med Palacio och Cassano och hela tiden ha dem på planen, i ligan har vi även tillgång till Rocchi. Ofta spelar vi med en anfallare eftersom det med två inte är lätt, det är en lösning som inte är genomförbar. Tekniskt sett är det något som skulle kunna hända.”

Hur mår Rocchi? Varför har han inte spelat så mycket?

“Han har fått betala för problemet med att han inte finns med på listan över spelare till Europa League, det har tagits smärtsamma beslut och ingen trodde att Diego skulle skada sig. Han har inte mått bra under de senaste matcherna, det visste vi och  i Udine och i cupen och har jag visat att jag vill använda honom och därför har han spelat. Nu mår han bra och fram till slutet av säsongen kommer han att användas ofta.”

Kommer det att bli svårt att spela med få anfallare?

“Jag försöker inte hitta ursäkter, även om det inte råder någon tvekan om att det har varit en olycklig säsong med skador som nästan aldrig händer. Men vi är i kör för tre poäng, med start imorgon eftersom vi måste ta poäng för det står så mycket på spel.” 

Guarin är en mångsidig spelare, men var ser Stramaccioni honom helst?

“Hans idealiska position är som central mittfältare i ett tremannamittfält eftersom han kan utnyttja sin kraft och sitt skott bäst där. Jag har använt honom som stöd för anfallet som tappade en del tyngd när vi förlorade Milito, jag började spela med honom där för att inte snedvrida tridenten. Dessa två matcher har varit lite slumpmässiga eftersom vi inte har haft tid för att arbeta, han tvingades han utgöra en fjärdedel av vårt mittfält och mot Milan blev han lidande men det var inte hans eget fel. Nu kommer han att få spela på den position han föredrar eftersom jag har Schelotto och Alvarez som ger mig alternativ.”

Finns det en chans att vi får se inköpen som gjordes i januari?

“Kuzmanovic och Schelotto liksom Rocchi finns, av olika skäl, inte med på listan över spelare som kan användas i Europa League och de kommer att användas, antingen från start eller bytas in under matchens gång. Men alla visar att de fortfarande kan göra bra ifrån sig.”

Finns det en risk att vi kommer att få se en julgransformation?

“Det är riskabelt att spela med två anfallare när det bara finns två tillgängliga, speciellt eftersom du riskerar att tappa en spelare med tanke på de många turneringarna. På mittfältet har jag fler lösningar.”

Att diskussionerna ska kvarstanna i omklädningsrummet är rätt, men är avstängningen av Cassano motiverad?

“Jag svarar med fakta: om han hade varit avstängd hade han inte tränat idag. Att inte ta ut honom är ett beslut jag tagit, på måndag kommer han träna regelbundet och om ingenting händer kommer han vara med bland de 18 som åker till London.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter