Di Marzio: “Bozzo mediates between Cassano and Inter”Di Marzio: “Bozzo medlar mellan Inter och Cassano”

Di Marzio: “Bozzo mediates between Cassano and Inter”Di Marzio: “Bozzo medlar mellan Inter och Cassano”-->
<!--:en-->Di Marzio: “Bozzo mediates between Cassano and Inter”<!--:--><!--:sv-->Di Marzio: “Bozzo medlar mellan Inter och Cassano”<!--:-->
March 4, 2013 21:42
( )
SempreInter.com

stramaccioni_cassano_eredeti
Gianluca Di Marzio writes today that Antonio Cassano will be fined by Inter for the comments against Stramaccioni. At the same time, Cassano’s agent Beppe Bozzo is working to mend between Cassano and Inter. Bozzo is also close with Stramaccioni. Hopefully, this story will reach it’s end soon.stramaccioni_cassano_eredeti
Gianluca Di Marzio skriver idag att Antonio Cassano kommer bli bötfälld av Inter för hans kommentarer mot Andrea Stramaccioni. Samtidigt berättas det också att Beppe Bozzo, Cassanos agent kommer att medla mellan Cassano och Inter. Bozzo står också enligt uppgifter nära Stramaccioni. Förhoppningsvis når den här historien sitt slut inom ett par dagar.

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter