Zanetti: “During hard times you can grow”Zanetti: “Under svåra tider kan man växa”

Zanetti: “During hard times you can grow”Zanetti: “Under svåra tider kan man växa”-->
March 11, 2013 20:28
( )
SempreInter.com

Zanetti team juve

During the day, our colleagues at fcinternews.it got the opportunity to do an exclusive interview with Inter’s captain Javier Zanetti. They met at the restaurant Il Botinero, which the captain owns together with his countryman Esteban Cambiasso. When the interview was about to begin Javier said:

“First I want to say something.”

Go ahead, Javier…

“There is much talk about whistles and fans who are upset. I understand them because they are the same feelings that I and everyone of us are feeling. We are going through a difficult time, but now we have to try and stick to the certainty we had before to get as many points as possible in these ten games and see if we can really reach that third place.”

Words that are sacred and special. Just like the emotions you feel for having played 600 matches in Serie A?

“I think it is an extraordinary number. As a child I never thought I would have such a career, and most importantly, I never thought I would find a club like Inter that has given me the chance to be captain for so long, something I’m proud for and which I have always mentioned. Though I have gone through difficult times with Inter and that is what led me to develop. Yesterday I said that Inter needs to be loved unconditionally. This is what I know, that is my feeling after having played 600 matches in Serie A. There are many, perhaps I can digest them first when I quit (laughs Ed.)”

Especially now that you have Paolo Maldini 647 appearances in sight…

“Just being on the podium is a source of pride for me. Then we’ll see, what interests me most right now is to reverse this trend and finish the league in a way that will allow us to get to the Champions League.”

But we know that your idea is to continue next year, apart from all the rumors. Are you sure?

“The idea is that I’ll continue, I confirm that. I want to keep playing, then I will talk to Moratti and the club to find out what their plans are. Inter is changing very much. It is right to go for many young people, it is the right way to go. Meanwhile, young people must get help and support, they need time to work and build something significant. Champions are not made overnight.”

In this respect Mateo Kovacic sent good signals last night.

“Definitely. Mateo came well into the game, with personality. We all know the qualities he possesses. Unfortunately he is judged together with the team’s negative performance. If it was a better time, he might be deemed one of the best.”

Alvaro Pereira travels between high and low. Perhaps he can take off next season when he might be with the team’s pre-season training?

“Yes, without a doubt. They are all players who come from a different league, it’s never easy to get used to the Italian league and a team such as Inter who rightly always want to win. But I’m sure that many players will really to do well next season.”

We talked about young people who are here and youngsters already secured for the future like Mauro Icardi: What do you think?

“Inter have a lot of young talent on the horizon that can be very helpful and this is the line to follow. You have to give them time to build something significant. During hard times you can grow, I’ve been through a lot of them in my time, I must tell you. The young players who are here already will not have any problems next season after this experience.”

Finally, a message to the fans, even in difficult times. The third place is not yet lost. You have not given up on it?

“We have not given up on it, absolutely not. We have a duty to try until the end. We are realists, we make no calculations but only think about winning. Then there is also the Coppa Italia. But the first thing we must do is to gain confidence, find the assurance that not only we lost, but also Napoli and Lazio, until the last round. Therefore, we have not given up.”

Source: fcinternews.itZanetti team juve

Våra kollegor på fcinternews.it fick under dagen en exklusiv intervju med Inters lagkapten Javier Zanetti. De träffades på restaurangen Il Botinero som kaptenen äger tillsammans med landsmannen Esteban Cambiasso. När intervjun skulle börja sa Javier:

“Först vill jag säga något.”

Varsågod, Javier..

“Det pratas mycket om visslingar och fans som är upprörda. Jag förstår dem eftersom det är samma känslor som jag och alla vi känner. Vi går igenom en svår tid, men nu måste vi försöka hålla fast vid den visshet vi hade innan för att få så många poäng som möjligt i dessa tio matcher och se om vi verkligen kan nå den där tredjeplatsen.”

Ord som är heliga och speciella. Som de känslor du känner för att ha gjort 600 matcher i Serie A?

“Jag tycker det är häpnadsväckande siffror. Som barn trodde jag aldrig att jag skulle få en sådan karriär, och framför allt trodde jag aldrig att jag skulle hitta en klubb som Inter som har gett mig chansen att bära kaptensbindeln så länge, något jag är stolt över och det har jag alltid sagt. Även jag har gått igenom svåra tider med Inter och det är det som fått mig att utvecklas. Igår sa jag att Inter måste älskas villkorslöst. Detta är vad jag känner, det är min känsla över att ha spelat 600 matcher i Serie A. Det är många, kanske kan jag smälta det först när jag slutar (skrattar red.)”

Inte minst nu när du har Paolo Maldinis 647 framträdanden i sikte…

“Att bara vara på pallen är en källa till stolthet för mig. Sedan får vi se, det som intresserar mig mest just nu är att vända denna trend och göra en avslutning på ligan som ger oss möjlighet att ta oss till Champions League.”

Men vi vet att din tanke är att fortsätta även nästa år, bortsett från alla rykten. Är du säker?

“Tanken är jag ska fortsätta, det bekräftar jag. Jag vill fortsätta spela, sedan kommer jag att prata med Moratti och klubben för att ta reda på vad de har för planer. Inter förändras väldigt mycket. Det är rätt att satsa på många ungdomar, det är den rätta vägen att gå. Samtidigt måste ungdomarna få hjälp och stöd, de behöver tid för att arbeta och bygga något betydelsefullt. Mästare görs inte över natten.”

I det avseendet gav Mateo Kovacic bra signaler igår kväll.

“Definitivt. Mateo kom bra in i matchen, med personlighet. Vi vet alla vilka kvalitéer han besitter. Tyvärr bedöms han efter hela lagets negativa insats. Om det var en bättre tidpunkten skulle han kanske anses vara en av de bästa.”

Alvaro Pereira pendlar istället mellan högt och lågt. Kanske kan han lyfta kommande säsong när han kanske är med på lagets försäsongsträning?

“Ja, utan tvekan. De är alla spelare som kommer från en annan liga, det är aldrig lätt att vänja sig vid den italienska liga och ett lag som Inter som med rätta alltid vill vinna. Men jag är säker på att många spelare verkligen kommer att göra bra ifrån sig nästa säsong.”

Vi pratade om ungdomar som finns där och ungdomar som redan är säkrade för framtiden som Mauro Icardi: Vad tycker du?

“Inter har många unga talanger i sikte som kan vara till stor hjälp och detta är linjen för att följa. Du måste ge dem tid för att kunna bygga något betydelsefullt. Under svåra tider kan man växa, jag har varit med om många under min tid måste jag säga er. Ungdomarna som är här redan kommer inte ha några problem nästa säsong efter denna erfarenhet.”

Avslutningsvis ett meddelande till fansen, även i svåra tider. Tredje platsen är ännu inte förlorad. Ni har inte gett upp den?

“Vi har inte gett upp den, absolut inte. Vi har en plikt att försöka in i det sista. Vi är realister, vi gör inga beräkningar utan tänker bara på att vinna. Sedan finns det även Coppa Italia. Men det första vi måste göra är att få självförtroende, hitta den visshet som inte bara vi förlorat, utan även Napoli och Lazio, till den sista omgången. Därför har vi inte gett upp.” 

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter