Mazzola: “I expect more from Guarin”Mazzola: “Jag förväntar mig mer av Guarin”

Mazzola: “I expect more from Guarin”Mazzola: “Jag förväntar mig mer av Guarin”-->
<!--:en-->Mazzola: “I expect more from Guarin”<!--:--><!--:sv-->Mazzola: “Jag förväntar mig mer av Guarin”<!--:-->
March 12, 2013 13:10
( )

Guarin scream

“Yesterday Inter played a very bad match. In the second half they were trying to make a push,  but undoubtedly far too little for a team that has certain goals and that they risk not reaching.” These are words from Sandro Mazzola, a bandiera who played seventeen seasons for Inter, who in an interview with tuttomercatoweb.com analyzed the loss against Bologna and Inter’s difficult time: “It is clear that the team is in a very negative situation. In front of us are a team that is not exceptional, but have managed to raise themselves against the big teams and have already made good results in significant arenas. At this point it is hard to look at the third place, given that Milan has relaunched, Fiorentina have won and Lazio are always there. However there are many games left and it is too early to draw any conclusions. Inter must primarily focus on getting back on track, but of course, without the Champions League this season would be a fiasco.”

Not least because the return leg against Tottenham in the Europa League does not seem to be of great significance.

“Yes, but I’m waiting to see the first fifteen minutes. If Inter scores immediately, it can open the game and we’ll at least see a real game.”

From whom should we be able to expect more at this time?

“I say Guarin. He has the potential to carry the team, and instead he’s not doing his best. The new players have not been helped by this situation and it is not easy to get into the team. Kovacic, according to me, has talent, but can not tbe hrown into the battle in such a critical scenario.”

Moratti has questioned Stramaccioni’s and Branca’s continuation.

“It’s too early to tell. Stramaccioni is in his beginning, he does not do a bad job. Branca, on the other hand, has encountered difficulties, but has done important things for this club. We look forward to the upcoming matches to get a better picture.”

Source: fcinternews.itGuarin scream

“Igår spelade Inter en väldigt dålig match. I andra halvlek försökte man trycka på, men utan tvekan alldeles för lite för ett lag som har vissa mål och som man riskerar att inte uppnå.” Detta är ord från Sandro Mazzola, en bandiera som spelade sjutton säsonger för Inter, som i en intervju med tuttomercatoweb.com analyserade förlusten mot Bologna och Inters svåra tid: “Det är tydligt att laget befinner sig i en mycket negativ situation. Framför oss finns ett lag som inte är exceptionellt, men som har lyckats höja sig mot de stora lagen och redan gjort bra resultat på betydelsefulla arenor. Vid den här tidpunkten är det svårt att titta på tredjeplatsen, sett till att Milan har fått en nystart, Fiorentina har vunnit och Lazio finns alltid där. Det är dock många matcher kvar och det är för tidigt att dra några slutsatser. Inter måste i första hand fokusera på att hitta tillbaka, men det är naturligtvis så att utan Champions League skulle den här säsongen vara ett fiasko.”

Inte minst då returen mot Tottenham i Europa League inte verkar ha stor betydelse.

“Ja, men jag väntar för att se den första kvarten. Om Inter gör ett mål direkt kan det öppna matchen och vi får åtminstone se en riktig match.”

Från vem borde man kunna förvänta sig mer vid denna tidpunkt?

“Jag säger Guarin. Han har potential för att bära laget och istället gör han inte sitt bästa. De nya spelarna har inte underlättats av den här situationen och det är inte lätt att komma in i laget. Kovacic har enligt mig talang, men kan inte kastas in i striden i ett så kritiskt scenario.”

Moratti har ifrågasatt Stramaccionis och Brancas fortsättning.

“Det är för tidigt att bedöma. Stramaccioni är i sin linda, han gör inte ett dåligt jobb. Branca har å andra sidan stött på svårigheter, men har ändå gjort viktiga saker för denna klubb. Vi ser fram emot de kommande matcherna för att få en bättre bild.”

Källa: fcinternews.it

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter