Mazzola: “Mazzarri is one of the best Italian coaches”Mazzola: Mazzarri är en av de bästa italienska tränarna”

Mazzola: “Mazzarri is one of the best Italian coaches”Mazzola: Mazzarri är en av de bästa italienska tränarna”-->
<!--:en-->Mazzola: “Mazzarri is one of the best Italian coaches”<!--:--><!--:sv-->Mazzola: Mazzarri är en av de bästa italienska tränarna”<!--:-->
March 13, 2013 13:52
( )

WalterMazzarri01

 

Inters bandiera Sandro Mazzola was interviewed by Radio Gol about Walter Mazzarri:

“I don’t know if Inter think about Mazzarri for the next season. I admire him and I think he comes closer to other clubs for every day that passes. Here in Milan they talk about him. He’s one of the best italian coaches and Napoli should’ve thought about this earlier”

Source:Fcinternwes.itWalterMazzarri01

Inters bandiera Sandro Mazzola intervjuades av Radio Gol om Walter Mazzarri:

“Jag vet inte om Inter tänker på Mazzarri till nästa säsong. Jag är en av hans beundrare och tror att desto längre tid det går, desto större chans finns det att han kommer närmre andra klubbar. Här i Milano pratas det om honom. Han är bland de bästa italienska tränarna och Napoli borde ha tänkt sig för tidigare.”

Källa: Fcinternews.it

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter