Argentine media: “Racing is preparing an offensive to bring back Il Principe”Argentinsk media: “Racing förbereder en offensiv för att återta Il Principe”

Argentine media: “Racing is preparing an offensive to bring back Il Principe”Argentinsk media: “Racing förbereder en offensiv för att återta Il Principe”-->
<!--:en-->Argentine media: “Racing is preparing an offensive to bring back Il Principe”<!--:--><!--:sv-->Argentinsk media: “Racing förbereder en offensiv för att återta Il Principe”<!--:-->
April 1, 2013 19:38
( )
SempreInter.com

MILITO

The Argentine press close to Racing Avellaneda is getting more dreamy after Diego Milito’s statements in which he openly declares his desire to end his career at the club where he started it. The club’s technical director Ayala confirms that Racing intends to get him back. “The club is preparing an offensive to bring back Il Principe,” they write in Argentina and seems convinced that it can be implemented.

Source: fcinternews.itMILITO

Den argentinska pressen nära Racing Avellaneda är allt mer drömmande efter Diego Militos uttalanden där han öppet deklarerar sin vilja att avsluta sin karriär i klubben där han inledde den. Klubbens tekniska direktör Ayala bekräftar att Racing har för avsikt att få honom tillbaka. “Klubben förbereder en offensiv för att återta Il Principe,” skriver de i Argentina och verkar övertygade om att det går att genomföra.

Källa: fcinternews.it

 

By Olof Svensson
Close

Subscribe

to our newsletter