Moratti: “The referees? I don’t change my mind, they are ruining it for us!”Moratti: “Domarna? Jag ändrar mig inte, de förstör för oss!”

Moratti: “The referees? I don’t change my mind, they are ruining it for us!”Moratti: “Domarna? Jag ändrar mig inte, de förstör för oss!”-->
April 8, 2013 19:03
( )

Moratti02

The day after the painful loss at home versus Atalanta, Inter president Massimo Moratti answered the journalists questions outside of the Saras office.
Here is what he had to say:

Are you still angry about what happened last night?
“I haven’t changed my mind, wether i’m still angry or not is a different matter.”

What did you mean when you said ‘I don’t believe in good faith’. Could you explain?
“I don’t think that I have to explain myself any further, it is enough to see how this season have turned out, especially for our part. When there is a will to ruin somthing they do it, by not giving Rocchi a penalty and then give a very doubtful one to the opposing team.
We haven’t been awarded a penalty for 21 rounds!”

Paolo Bonolis had the same thought, he meant that there was a design meant to favor A.C. Milan. What do you think?
“I’m not Bonolis, you have to ask him.”

But do you think he’s right?
“Everyone are entitled to their own opinion. I for sure have mine regarding the refereeing last night. It’s a free country, right?”

After the penalty you went black-out. Did the players feel it too? What is there to say to the team?
“That you can’t be too fragile on this level”

Are you out of the Champions League-run now?
“I think so”

FcInterNews.it asks if the lack of financial gains might force more player sales in the near future?
“Now is not the time to talk about that”Moratti02

Dagen efter förlusten mot Atalanta svarade president Moratti på frågor utanför Saras S.P.A.’s kontor, journalisterna som ställde dem hoppades givetvis på att få uppseendeväckande kommentarer i stil med det som sade igår kväll.
Detta är vad Moratti hade att säga:

Är ni fortfarande arg över det som hände igår?
“Jag har inte ändrat mig, om jag är arg eller inte är en annan fråga”

Vad ville ni ha sagt när ni sade “jag tror inte att de gjorde det i god tro”? Kan ni förklara?
“Jag tror inte att jag behöver förklara det bättre, det räcker med att se hur den här säsongen har sett ut, framförallt för vår del. När det finns en vilja att förstöra så gör man det, genom att inte ge straff till Rocchi och sedan ge en till Atalanta även fast det var tveksamt. Vi har inte fått en straff med oss på 21 omgångar.”

Paolo Bonolis hade samma tanke, han pratade om att det fanns en konstruktion som syftade till att hjälpa Milan. Vad tror ni?
“Jag är inte Bonolis, ni får fråga honom själv.”

Men tycker ni att han har rätt?
“Var och en får ha sin egen åsikt. Jag har min gällande det avgörande domslutet igår, vi lever i ett fritt land.”

Efter straffen blev det en black-out. Tror ni att spelarna kände av det? Vad kan man säga till laget?
“Att man inte bör vara alltför bräcklig.”

Är Champions League kört nu?
“Jag tror det.”

FcInterNews.it frågar om bristen på intäkter kan leda till att vi tvingas sälja fler spelare i framtiden?
“Det är inte tid för att prat om sånt nu.”

By Editorial Staff
Close

Subscribe

to our newsletter